Du er her

Letlands EU-formandskab fokuserer på KL-mærkesag

Letland har formandskabet for EU de næste seks måneder og har ambition om at lande en aftale om en af KL’s EU-mærkesager, databeskyttelsesforordningen.

Den 1. januar 2015 overtog Letland formandskabet for Det Europæiske Råd fra Italien. Det lettiske formandskab har følgende tre hovedoverskrifter for dets formandsperiode:

  • Et Konkurrencedygtigt Europa
  • Et Digitalt Europa
  • Et Engageret Europa

Udover de tre overskrifter vil målet om at skabe vækst og beskæftigelse i EU fortsat være på dagsordenen for formandskabet.

Et Konkurrencedygtigt Europa dækker over det overordnede økonomiske samarbejde i Europa, og formandskabet ønsker bl.a. at fremme Kommissionens Investeringsplan for Europa, som blev præsenteret i december 2014, og de fortsatte forhandlinger om den europæiske bankunion. Formandskabet har desuden som mål at nå et kompromis i forhold til telemarkedspakken og at færdigforhandle aftalen om det fælles europæiske energimarked.

Formandskabet har under overskriften Et Engageret Europa flere udenrigspolitiske mål heriblandt styrkelse af den europæiske naboskabspolitik (ENP) samt færdigforhandling af samarbejdsaftalen med USA(TTIP).

KL er særligt opmærksom på hovedoverskriften Et Digitalt Europa, som bl.a. omfatter databeskyttelsesforordningen, der i de seneste år har været en mærkesag for KL. Det lettiske formandskab vil arbejde for ”en stærkere og mere sammenhængende ramme for datasikkerhed. Med ambitionen om at opnå aftale om en ny reform af databeskyttelse.”

”Vi har i KL fulgt databeskyttelsesforordningen tæt, lige siden Kommissionen foreslog den i januar 2012. Kommissionens udspil til en forordning om databeskyttelse bekymrer os, da den indeholder flere problematiske elementer,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Internationale Udvalg, og fortsætter:

”Derfor vil vi i 2015 fortsætte med at følge forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen tæt. Og vi vil fortsat arbejde for, at der i størst muligt omfang sikres et lovgrundlag, der giver kommunerne og resten af den offentlige sektor mulighed for at levere en god og effektiv service til borgerne.”

En af KL’s andre mærkesager er pakken om cirkulær økonomi. I midten af december foreslog EU-Kommissionen, at den blev trukket tilbage. Det forslag har mødt kritik fra flere sider i EU, og Europa-Parlamentet og medlemslandene i Rådet mangler stadig at tage stilling til Kommissionens arbejdsprogram.

”Det er stadig usikkert, hvor vi ender henne i forhold til pakken om cirkulær økonomi. Vi vil derfor fortsætte vores interessevaretagelse med henblik på at påvirke EU’s kommende affaldslovgivning i en retning, der kan bidrage til en mere ansvarlig og ensrettet affaldshåndtering i EU,” siger Thomas Kastrup-Larsen.