Du er her

Målet er 5000 nye kreative job i København

København har allerede fostret verdenskendte brands som Hitman, Susanne Bier, IC Company, Noma og Bjarke Ingels. Men der kan skabes 5.000 – 6.000 nye job i København i løbet af de næste fem år, hvis Københavns Kommune og de kreative erhverv bliver bedre til at spille sammen.

Sådan lyder budskabet fra Copenhagen Creative Task Force, der nu spiller ud med 20 konkrete forslag, som skal skabe øget beskæftigelse inden for mode, film, design, teater og andre kreative erhverv.

’København har et flot kreativt landshold, men der er for lidt samspil. Der kan skabes mange nye arbejdspladser i Hovedstadsregionen, hvis de kreative kræfter spiller mere sammen og hvis Københavns Kommune gør en mere aktiv indsats. For eksempel ved at efterspørge mere hos de kreative erhverv,’ siger Leif Beck Fallesen, der er formand for den kommunale task force.

Blandt forslagene er at:

 • Københavns kreative kræfter skal have én indgang til kommunen, Copenhagen Creative Hub
 • Kommunen skal målrette kommunale indkøb hos kreative virksomheder
 • Tilbyde en række mobile værksteder for unge i containere rundt omkring i byen
 • En af en af Københavns nye folkeskoler skal fremvise det bedste byens kreative kræfter kan frembringe.

Københavns Borgerrepræsentation har allerede afsat 19 millioner kroner til initiativer inden for kreativ vækst. Allerede under budgetforhandlingerne i denne måned vil politikerne tage stilling til, hvilke af task forcens forslag, der skal gøres til virkelighed. Den kreative task force er en udløber af Copenhagen Business Task Force, der for ét år siden kom med 77 konkrete forslag til, hvordan væksten i hovedstaden kan øges. 52 af forslagene er allerede – eller er ved at blive - implementeret.

Tænketankens forslag handler ikke om at give penge til konkrete kulturprojekter. Tvært imod har task forcen valgt at tage udgangspunkt i kommunes samlede aktiviteter. Københavns Kommune har for eksempel et af Danmarks største anlægs- og indkøbsbudgetter på henholdsvis omtrent 5 og 9 milliarder kroner årligt. Her skal samspillet være bedre, så de kreative erhverv byder ind med innovative løsninger.

’Der er behov for fjerne alle unødige foranstaltninger, som gør det vanskeligt for de kreative virksomheder at få det offentlige som kunde. Forslagene fra task forcen lægger op til et tillidsfuldt partnerskab mellem kommunen og de kreative erhverv. Der er brug for en styrket dialog mellem dem, der tilrettelægger kommunens udbud af opgaver og folk fra de kreative miljøer’, siger Lene Dammand Lund, medlem af Copenhagen Creative Task Forcen og rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Copenhagen Creative Task Force består af:
 

 • Formand Leif Beck Fallesen: Fhv. chefredaktør og adm. direktør for Dagbladet Børsen, overborgmesterens særlige erhvervsrådgiver.
 • Eva Kruse: Adm. direktør i Danish Fashion Institute.
 • Lene Dammand Lund: Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).
 • Lisa Klint: Direktør i Musikzonen.
 • Martin Lumbye: Partner i Momondo, bestyrelsesformand i Copenhagen Cooking
 • Nille Juul-Sørensen: Adm. direktør i Dansk Design Center
 • Wickie Meier Engström: selvstændig design- og innovationskonsulent