Du er her

Markant IT-løft til skolerne i Holstebro Kommune

Efter sommerferien mødte elever og lærere på Holstebro Kommunes folkeskoler op til den ny IT-virkelighed. 580 lærere fik hver en ny bærbar PC, og eleverne kunne glæde sig over 1.660 hurtige, nye PC´er og 110 tablets.

Senere i år bliver syv af kommunens folkeskoler udstyret med interaktive Whiteboards i alle klasser. Desuden får alle skoler et tidssvarende trådløst netværk. Det har kapacitet til at kunne håndtere den moderne skoleelevs behov for at være ”på” alle steder med mange forskellige enheder som PC’er, tablets og mobiltelefoner.

Fagligt stærk skole for alle
De fleste børn og unge er digitale indfødte, som bruger IT flittigt i deres fritid. Med den store investering får vi nu mulighed for at udbygge elevernes kompetencer i skolen, samtidig med at vi udvikler de pædagogiske muligheder, som IT rummer. IT spiller en vigtig rolle i Holstebro Kommunes ønske om at skabe en fagligt stærk folkeskole for alle elever, siger formanden for Udvalget for Børn og Unge, Morten Flæng.

I november 2011 fik Holstebro Kommune en ny strategi for digitalisering på skolerne for perioden 2012-2016.

Ud over indkøb af nyt hardware er den nye strategi en markering af, at der i kommunen er digitale klasser, hvor opgaver og materialer findes digitalt, og hvor skriftlig information og kommunikation foregår via nettet - lærerne imellem, mellem lærere og ledelse, mellem lærere og de ældste elever samt mellem skole og hjem. Alle anvender IT i undervisningen. Det er glædeligt, at de initiativer, som skal styrke anvendelsen, nu omsættes til praksis ude på skolerne, siger Morten Flæng.

Kompetenceløft til lærere og vejledere
Lærerne i Holstebro Kommune er på kursus, inden de for alvor kommer til at bruge de nye PC’er i undervisningen.

Når teknikken er i orden, vil en øget brug af IT-støttet undervisning ændre lærernes praksis. Lærerne skal kende til brugen af det maskinel, der er i klassen, så eleverne kan anvende det i undervisningen. Derfor satser vi på et kompetenceløft for lærere og vejledere i Det Pædagogiske Læringscenter (PLC), siger skolechef Arvid Lisbjerg.

Dette kompetenceløft foregår i flere trin:

Første trin: Umiddelbart før starten på dette skoleår har PLC-vejlederne + andre ressourcepersoner været på et 2-dages kursus, hvor de er blevet klædt på til at varetage rollen som instruktører for deres kolleger hjemme på skolerne.

Andet trin: Her skal PLC-vejlederne gennemføre lokale kurser for hele lærerkollegiet. Kurserne tager udgangspunkt i Microsoft Office 2010.

Tredje trin: Fra oktober og frem til juni næste år skal PLC-vejlederne på skolerne med udgangspunkt i fire heldagsseminarer stå for vejledning af kollegerne i planlægning af undervisningsforløb med og i IT.

Fjerde trin: Alle lærere på de syv skoler, der i år får interaktive Whiteboards, gennemgår et ni timers kursus inden jul.

Stor hjælp for lærere med gode ideer
Undervisningsprogrammerne er ret avancerede, men nemme at bruge. For lærere med gode ideer i undervisningen vil det nye IT-udstyr være en stor hjælp, siger Arvid Lisbjerg.

Om det overordnede mål med den nye satsning på IT i skolerne siger udvalgsformand Morten Flæng:

Eleverne skal blive endnu bedre til de almindelige skolefag, samtidig med at de skal være rustede til en fremtid, hvor den globale konkurrence stiller større og større krav til deres IT-kundskaber.