Du er her

Minretssag.dk får nye muligheder

Den nye version af minretssag.dk er nu i drift i pilotretterne Horsens og Vestre Landsret.

Digital behandling af civile sager har i en længere periode været i pilotdrift ved retten i Horsens og Vestre Landsret. Nu er der kommet en ny og forbedret version af minretssag.dk, og Domstolsstyrelsen forventer, at digital behandling af civile sager vil blive taget i brug i flere og flere retter hen over efteråret 2017.

Den nye version af minretssag.dk indeholder en række forbedringer, som er resultatet af pilotprojektet, hvor både pilotretter og eksterne brugere har meldt tilbage. På baggrund af disse tilbagemeldinger er der foretaget en prioritering af de vigtigste forbedringer, som vil være indeholdt i den version, der tages i brug i resten af landet.

En af forbedringerne på minretssag.dk er nye muligheder for styring af adgange til sager. Nu er det muligt at bestemme, hvem der skal have adgang til en given sag i en organisation. En mulighed, der har været efterspurgt af brugerne.