Du er her

Moderniseringsstyrelsen digitaliserer uddata

Moderniseringsstyrelsen gennemfører en digitalisering af papiruddata fra løn- og pensionssystemet i 2012.

Fra november måned 2012, vil løn- og pensionsuddata der nu leveres i papirformat fra Statens Lønsystem, blive leveret som PDF-filer i postkassesystemet ØDUP. Moderniseringsstyrelsen leverer et program, der kan hente PDF-filerne fra ØDUP. Programmet kan installeres på en pc eller en server. I tilknytning til hver lønkørsel, henter man de forskellige PDF-filer.

Indholdsmæssigt vil uddataene indeholde de samme oplysninger i PDF-format, som de gør nu i papirformat.

Nogle lønuddata omlægges dog ikke til PDF-filer. Det gælder de lønuddata, hvor der allerede eksisterer en rapportskabelon i ØS LDV. Fra november måned 2012, skal nogle af de eksisterende uddata derfor hentes i ØS LDV.

Der gøres opmærksom på, at denne information ikke gælder for ØSC-institutioner. Der er truffet aftale med Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) om, at de PDF-filer som er relevante for ØSC-institutioner at modtage, vil blive distribueret fra ØSC. ØSC giver nærmere information om overgangen til PDF-filer.