Du er her

Musikken er også med i det digitale eftersyn af biblioteksafgiften

Den 11. september 2012 blev det offentliggjort, at kulturministeren ville nedsætte Udvalg om Biblioteksafgift, som skulle se på biblioteksafgiftsreglerne i lyset af bibliotekernes stigende brug af digitale bogudgivelser. Efter ønske fra en række musikorganisationer er det blevet besluttet, at udvalget også skal se på regelsættet i forhold til bibliotekernes brug af digitale musikudgivelser.

Derfor nedsætter kulturministeren nu et udvidet Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik, som består af 9 personer.

Udpegningen sker med baggrund i et udvalgskommissorium, som er blevet ændret i forhold til det tidligere offentliggjorte. Udvalget begynder sit arbejde den 1. oktober 2012 og forventes at afgive rapport til kulturministeren senest den 1. juli 2013.