Du er her

Når velfærdsteknologien indføres, udfordres ledelsen

Digitalt lederskab stiller store krav til lederens strategiske tænkning og lederevner generelt. Lederen skal bruge hele sit ledelsesfaglige spektrum når velfærdsteknologien ”rammer” arbejdspladsen. VIA University i Aarhus har arrangeret en konference, som omhandler forskellige perspektiver af ledelse af velfærdsteknologien.

Der er i den grad behov for digitalt lederskab, hvis den offentlige sektor skal følge med den velfærdsteknologiske udvikling. Mange ledere føler sig presset af den digitale og velfærdsteknologiske udvikling, blandt andet fordi de gammelkendte ledelsesmetoder på mange måder kommer til kort, når nye teknologier udfordre økonomien, arbejdsprocesser og organisationens organisering,

Konferencens mål er at synliggøre og fokusere på de barrierer, udfordringer og muligheder, som velfærdsteknologien tilfører lederens arbejde. På konferencen vil en række eksperter samt praktikkere videregiver deres viden om, og holdninger til velfærdsteknologiens betydning og udfordringer i forhold  til fremtidens ledelsesfelt.