Du er her

Næste generation NemID: Indbydelse til teknisk dialog om offentligt-privat partnerskab

Digitaliseringsstyrelsen planlægger et udbud af et partnerskab med en eller flere private parter om hele eller dele af den kommende nationale, digitale identitets- og signaturinfrastruktur.(herefter ”den kommende eID- og signaturinfrastruktur”).

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til teknisk dialog med markedet som led i forberedelsen af et offentligt-privat partnerskab om den kommende eID- og signaturinfrastruktur.

Den tekniske dialog skal bidrage til, at et efterfølgende udbud af partnerskabet er konformt med markedets forventninger og muligheder. Dialogen gennemføres i form af et eller flere bilaterale møder med deltagelse af Digitaliseringsstyrelsen og op til seks parter fra det private erhvervsliv.