Du er her

Næste skridt for Næste generation Digital Post

Arbejdet med Næste generation Digital Post er nu gået fra idefase til analysefase, hvor de første undersøgelser er gennemført. Næste skridt bliver at rammesætte projektet og udarbejde mulige løsningsscenarier.

Næste generation Digital Post forventes søsat i 2018 med det formål at gentænke den nuværende digitale postkasse og lave en sikker og effektiv transport af data mellem myndigheder, virksomheder og borgere samt åbne konkurrencen på markedet omkring løsningen.

I første halvår af 2015 blev udarbejdelsen af Næste generation Digital Post skudt i gang med en indledende idefase.  Her blev fundamentet for projektet formet. Der blev etableret et fællesoffentligt samarbejde, ligesom den nuværende analysefase blev planlagt.

Analysefase: Digitaliseringsstyrelsen undersøger brugernes behov og ønsker
Nu er projektet omkring Næste generation Digital Post gået ind i sin analysefase, hvor de tre første analyser af behovene blandt myndigheder, virksomheder og borgere allerede er gennemført.

Disse undersøgelser giver Digitaliseringsstyrelsen et vigtigt praj om brugernes ønsker til fremtidens kommunikation og medvirker til projektets rammesætning, der blandt andet vil kredse om besvarelsen af følgende spørgsmål:

  • Hvad skal løsningen indeholde?
  • Hvad skal kunne sendes gennem løsningen?
  • Hvem skal kunne kommunikere sammen gennem løsningen?

Digitaliseringsstyrelsen vil yderligere indhente undersøgelser af trends på det digitale marked i både Danmark og udland, tekniske forretningsbehov, økonomiske gevinstpotentialer samt viden om arkitektur og lovgivning.
Resultaterne herfra vil sammen med rammesætningen danne grundlag for en række løsningsscenarier.

Projektet gennemføres i dialog med leverandører og interessenter
En kerneudfordring i projektet er at få enderne til at mødes og tilgodese de mange forskellige behov og forventninger blandt brugerne.

Der er forskel på, hvilke ønsker henholdsvis myndigheder, virksomheder og borgere har til løsningen, ligesom der i de enkelte brugergruppe kan være forskelligartede behov. Virksomhedsanalysen viste for eksempel, at store koncerner og mellemstore virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og foreninger samt tredjepartsvirksomheder kan have vidt forskellige behov.

For at imødekomme de mange forventninger på bedst mulige måde vil Digitaliseringsstyrelsen gå i dialog med alle relevante parter i form af erhvervs- og brancheorganisationer, interesseorganisationer for borgere samt myndigheder.

Der vil ligeledes blive etableret en dialog med leverandører med interesse for projektet, hvilket gerne skal sikre, at markedet i sidste ende kan levere en løsning, som den er tænkt, og at leverandører i et senere givent udbud kan deltage på lige fod.