Du er her

Nødvendigt med SMS lås på toilet

Natur og Miljø i Aarhus Kommune har gentagende gange erfaret groft hærværk og særdeles uhygiejnisk brug af toiletterne ved legepladsen beliggende på Carl Nielsens Vej i Mindeparken. En problematik der nu bliver gjort noget ved. 

Toilettet blev gennemrenoveret i 2012, hvor der var stor fokus på miljø og bæredygtighed. Natur og Miljø ser gerne toiletfaciliteterne velbevaret nu og i fremtiden til gavn for alle parkens besøgende. Derfor bliver der nu sat en SMS lås på toiletdørene. Formålet er at mindske hærværk og de uhygiejniske forhold. Der bruges mange ressourcer og penge på at udbedre skader, der er et udtryk for manglende respekt for fælles faciliteter. Penge og ressourcer som i stedet kunne bruges på andre projekter til glæde og gavn for byens borgere.

”Det er yderst beklageligt, at de få skal gøre det lidt mere besværligt for flertallet, men vi ser os nødsaget til denne løsningsmodel. SMS låsen er den første af sin slags, der monteres på offentlige toiletter i Aarhus Kommune, og jeg håber på, at vi med denne nye teknologi kan komme hærværket til livs, og at kommunens værdier og fælles faciliteter kan bevares nu og i fremtiden,” siger rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek.

Der skal sendes en SMS til et oplyst nummer, hvorefter døren til toilettet automatisk åbnes. Døren låses indefra som tidligere, og efter endt toiletbesøg bliver døren låst igen. Ud over den almindelige SMS takst koster det ikke noget at benytte toiletfaciliteterne.