Du er her

Nationale måltal er klar i Ledelsesinformationssystemet

De første nationale måltal fra folkeskolereformen er nu tilgængelige i det nye ledelsesinformationssystem LIS.

80 procent af folkeskoleeleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Samtidig skal andelen af de allerdygtigste elever hvert år stige, og tilsvarende skal andelen af elever med dårlige testresultater falde år for år.

I Ledelsesinformationssystemet (LIS) er der nu tal tilgængelige, som viser status for disse mål for skoleåret 2013/2014, det vil sige umiddelbart inden skolereformens start. Tallene er også opgjort for skoleårene 2012/2013 og 2011/2012.

Tallene er baseret på de nationale test, hvor elevernes resultater opgøres på en såkaldt kriteriebaseret skala med seks faglige niveauer.

Som hidtil, med de nationale testresultater, er de nye tal tilgængelige for offentligheden på landsplan. Kommuner og skoler kan også se egne resultater, så de kan bruge dem i det videre kvalitetsarbejde.

Den første indsamling af data om elevernes trivsel vil blive gennemført i foråret 2015 og gjort tilgængelig i LIS. Herefter er alle måltal, som indgår i den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen, tilgængelige.