Du er her

Nationalt it-system til skriftlige prøver i gymnasiet

I sommeren 2016 får eleverne på halvdelen af landets gymnasieskoler mulighed for digitale skriftlige prøver. Fra 2017 bliver det obligatorisk for alle.

Det skal være slut med papir og print til studenter- og hf-eksamen. Fra sommereksamen 2016 får halvdelen af eleverne på gymnasier og hf mulighed for digitale skriftlige prøver.I 2017 bliver de digitale prøver obligatoriske for alle.

Udviklingen af systemet er netop gået i gang i et samarbejde mellem Undervisningsministeriets to styrelser, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Styrelsen for It og Læring. Som leverandør af udviklingsarbejdet er valgt CGI.

Digitalt helt igennem
Systemet bliver digitalt helt igennem, så eleverne downloader opgaven og afleverer besvarelsen digitalt. Censorerne henter besvarelserne online og skriver karaktererne ind i systemet.

Systemet får indbygget en såkaldt plagiatkontrol, der skal være med til at sikre, at eleverne ikke snyder med de skriftlige prøver.

Længe ventet
Rektor Lars Bluhme, Odder Gymnasium, synes, det er på høje tid, at der etableres en løsning til at håndtere digital aflevering til eksamen. Lars Bluhme er medlem af Danske Gymnasiers (tidligere Gymnasieskolernes Rektorforening) it-udvalg og har derfor fulgt projektet tæt.

”Det har vi ventet på længe. Det er jo vores dagligdag, at eleverne stort set kun afleverer digitalt, og lærerne retter i digitale dokumenter. Det har været underligt tidslommeagtigt, at eleverne til eksamen har skullet sidde i en hal, og at opgaverne skulle printes ud”, siger han.

Odder Gymnasium vil gerne være blandt de 50 procent af gymnasieskolerne, hvor der afvikles digitale prøver allerede i sommeren 2016. Nogle af skolerne har allerede nu talt om at lave en fælles terminsprøve inden den første rigtige, digitale eksamenstermin. Alle skolerne skal være med til generalprøven.

Én national eksamensplatform
Alle skoler har i dag digitale læringsplatforme, hvor eleverne downloader opgaver og afleverer besvarelser.

”De platforme fungerer rigtig godt til daglig, vi er meget tilfredse med dem. Men der skal være en central styring på det med at samle data fra skolernes forskellige systemer. Det vil for eksempel være en uforholdsmæssig stor hindring, hvis en censor skulle arbejde med opgaver fra et system, der er anderledes end det, han kender.

Derfor er det vigtigt, at det nye eksamenssystem bliver det samme for alle, så vi stadig har en national, dansk studentereksamen. Vi er jo en eksamensskole, og eksamen skal bare være i orden alle steder. Det kræver at man har et system, der er anerkendt af Undervisningsministeriet, og som bakkes op og evalueres af ministeriet”, siger Lars Bluhme.

Der er planer om, at det samme system på et senere tidspunkt også skal bruges til folkeskolens prøver.