Du er her

NemID-brugerne over 60 år er de mest tilfredse

NemID-brugerne over 60 år er glade for NemID. De har det bedste kendskab, er mest tilfredse og er de flittigste brugere af NemID. Det viser Digitaliseringsstyrelsens nye undersøgelse.

Der er mange positive fortællinger om brugerne over 60 år i Digitaliseringsstyrelsen nyeste undersøgelse af borgernes holdning til NemID. Gruppen over 60 år skiller sig ud som de gladeste og tryggeste, og de ældste aldersgrupper er samtidig de mest flittige brugere af NemID.

De unge er de mindst tilfredse, og de er samtidig dem, der glæder sig mest til, at NemID kan bruges fra de mobile platforme.

Digitaliseringsstyrelsen har haft særligt fokus på de ældre og de unge i den seneste kampagneindsats. De ældre er den gruppe, der er mindst på nettet, og nogle ældre er bekymrede for den digitale kommunikation. De unge er på nettet, men de forstår i mange tilfælde ikke ”det offentlige”.

Undersøgelsen af NemID peger på, at når de ældre er på nettet, så er de faktisk rigtig glade for de mange services, de kan gøre brug af. De unge er på nettet, men dem skal vi hjælpe på anden vis.

Den samlede tilfredshed med NemID er faldet et par procentpoint fra 96 til 94 pct., når man ser på tværs af alle aldersgrupper. Aldersgruppen over 60 har dog stadig en tilfredshed på 96 pct., og andelen af ’meget tilfredse’ er den højeste – hele 36 pct. er ’meget tilfredse’ med NemID.

Tilliden til NemID er faldet med 6 procentpoint i forhold til sidste måling til 79 pct., men ser man på tilliden fordelt på alder, har aldersgruppen over 60 igen den højeste tillid på 85 pct.

Generelt bruger borgerne NemID lidt oftere end ved sidste måling, og de to ældste aldersgrupper er de flittigste brugere: I den samlede gruppe over 45 år bruger over 25 pct. NemID mere end 16 gange om måneden. Det mest almindelige er at bruge NemID 6-10 gange om måneden – det gør ca. hver tredje på tværs af aldersgrupperne.

De unge er som sagt de mindst tilfredse. Et godt gæt er, at den lavere tilfredshed hænger sammen med, at de unge i høj grad går på nettet via mobilen, men offentlige tjenester kan endnu ikke tilgås med NemID fra de mobile platforme.

De unge reagerer således også meget positivt på udsigterne til at kunne bruge NemID fra de mobile platforme: Hele 61 pct. af de unge regner med at bruge NemID fra mobilen, når det bliver muligt, og næsten halvdelen af de unge svarer, at det vil få dem til at bruge NemID og offentlig digital selvbetjening mere end i dag.