Du er her

NemID er en grundsten i digitaliseringen af Danmark

NemID er en vigtig brik i digitaliseringen af vores samfund. Danskerne har taget NemID til sig og benytter sig af de mange digitale selvbetjeningsløsninger, som både offentlige og private tjenesteudbydere tilbyder. Samtidig er sikkerheden omkring NemID meget høj, og der er en høj grad af tillid blandt borgerne.

Digitaliseringen af Danmark er i en rivende udvikling, og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi sætter dagsordenen. Blandt andet indeholder strategien mål for Digital Post til alle fra 1. november 2014, mobil NemID og tilpasning af løsninger til ny mobil virkelighed. Dette arbejde er i fuld gang, og i realiseringen af målene spiller NemID en afgørende rolle.

NemID er et godt afsæt for den digitalisering, som betyder mere frihed og fleksibilitet for borgerne, bedre arbejdsgange for medarbejderne, nye forretningsmuligheder for virksomhederne og et lavere ressourceforbrug for samfundet.

Otte ud af ti danskere bruger nettet dagligt, og der er i løbet af de seneste tre år sket en halvering af antallet af danskere, der aldrig har været på nettet.

4,2 mio. har NemID, og 94 pct. af dem er tilfredse. I gennemsnit kommer der hver måned cirka 30.000 nye brugere. Også anvendelsen af NemID er høj: Den seneste statistik viser, at det samlede antal af transaktioner med NemID nærmer sig de to milliarder.

De digitale muligheder med NemID er omfattende, både inden for offentlige og private selvbetjeningsløsninger. Alene på borger.dk er der op imod 2000 forskellige selvbetjeningsløsninger, og der findes mere end 300 private tjenesteudbydere af selvbetjeningsløsninger, som bruger NemID til sikker identifikation af brugerne.

DBA (tidligere kendt som Den Blå Avis) er en af de private tjenesteudbydere, der bruger NemID til at signalere ekstra sikkerhed i forbindelse med online handel mellem private på dba.dk.

”En NemID-validering giver en masse fordele for både købere og sælgere på DBA. Man kan sige, at NemID-valideringen er en blåstempling af, at brugeren er den, han eller hun giver sig ud for at være. Det betyder, at man som sælger fremstår troværdig, og at man som køber føler sig sikker ved at handle på DBA. Vi har generelt oplevet et markant fald i antallet af brugere, der er blevet snydt, efter implementeringen af NemID-valideringen”, fortæller Lene Kristensen, som er kundeservicechef hos DBA.

NemID-valideringen på DBA er et godt eksempel på, hvordan NemID skaber tillid blandt brugerne. Det bevidner om danskernes tiltro til NemID som et pålideligt system.

NemID har været en del af danskernes hverdag siden 2010. Det seneste tiltag er det mobile NemID, som blev lanceret i sommeren 2014, og som gør det muligt at logge på med sit NemID fra mobile platforme som tablets og smartphones.

Den nye NemID-klient er baseret på JavaScript og er således ikke afhængig af Java. Det vil sige, at brugerne ikke behøver installere ekstra software. Den gamle NemID Java-applet bliver udfaset ultimo 2014. I løbet af efteråret sættes den nye NemID-klient i drift på desktops, så også pc-brugere kan få glæde af at slippe for Java-opdateringer.

JavaScript-teknologien lever op til kravene om mindst samme sikkerhedsniveau og samme brugervenlighed som i dag. Når brugerne logger på, skal de således bruge samme bruger-id, adgangskode, nøglekort og nøgleviser som hidtil.