Du er her

Netprøver.dk vinder Digitaliseringsprisen 2017

Undervisningsministeriets portal netprøver.dk er vinder af årets Digitaliseringspris. Portalen, som endnu ikke er fuldt implementeret, skal sørge for sikker og nem digital prøveafvikling på de gymnasiale uddannelser.

Ministeriet indførte i 2016 digital prøveafvikling via Netprøver.dk, som er ét fælles system for alle gymnasiale uddannelser i Danmark. Det er den portal, Undervisningsministeriet ved Styrelsen for It og Læring, har vundet Digitaliseringsprisen for. Ideen bag Netprøver.dk er at sikre en tidssvarende og digital afvikling af skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser. Løsningen udvikles i et tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen for It og Læring har vundet Digitaliseringsprisen 2017 i kategorien ”Effektiviseringsprisen”. Den pris gives til en offentlig myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning, der giver en markant kvalitets- og effektiviseringsgevinst for organisationen og for løsningens brugere.

En del af begrundelsen for, at Netprøver.dk får prisen lyder: ”Projektet er et eksempel på god digitalisering, der håndterer forretningskritiske data med fokus på brugervenlighed, informationssikkerhed og effektivisering. Samtidig bidrager projektet til, at offentlige serviceleverancer også følger med tiden”.

Projektet med Netprøver.dk startede i 2013 og er efter planen fuldt implementeret i 2018. Formålet er at effektivisere alle processerne omkring prøverne ved at sætte strøm til dem. Det skal spare tid og penge og sikre ensartede vilkår for prøveafviklingen. I sommeren 2016 blev den digitale aflevering og plagiatkontrol i Netprøver.dk første gang taget i brug. Godt 68.000 opgaver blev her afleveret i Netprøver.dk.

Netprøver.dk har stor betydning for mange institutioner og studerende. Derfor bliver løsningen implementeret i et forløb, hvor der løbende afprøves og indhentes erfaringer, ligesom der er forberedt backup-procedurer, hvis der opstår tekniske eller andre problemer under prøverne.

Ved en generalprøve i marts i år opstod der desværre en fejl, som betød, at eleverne hverken kunne få deres opgave udleveret og mange kunne ikke aflevere i Netprøver.dk. På den baggrund har ministeriet besluttet at revidere indfasningsplanen for Netprøver.dk. Det betyder, at der ikke udleveres opgavesæt via Netprøver.dk ved de skriftlige prøver i maj-juni 2017. Den nye funktion tages i stedet først i anvendelse til vinterterminen 2017.