Du er her

Ny app understøtter den tidlige læseundervisning

Undervisningsministeriet offentliggør en satspuljefinansieret app, der kan styrke børnehaveklassebørns læsefærdigheder.

Nu er det muligt gratis at hente appen ”Læserejsen,” som træner bogstavkendskab, lydopmærksomhed, ordlydkendskab og begyndende læsning af små ord. Øvelserne i appen er bygget op i en fast struktur, der betyder, at den enkelte elev får opgaver, som eleven har forudsætninger for at løse, og at der sker en progression i de begyndende læsefærdigheder. Det gør appen egnet til at supplere og understøtte den begyndende læseundervisning i børnehaveklassen, og den kan også bruges som træning i hjemmet.

”Læserejsen” er udgivet af Undervisningsministeriet på EMU – Danmarks Læringsportal. Udviklingen og afprøvningen af appen er finansieret af særlige satspuljemidler fra 2012, som var målrettet projekter, der tog afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer.

Center for Læseforskning ved Københavns Universitet og webbureauet Tekstur.dk har i et samarbejde med seks københavnske skoler udviklet og afprøvet ”Læserejsen.”