Du er her

Ny bekendtgørelse om systemrevision sendt i høring

For at muliggøre det frie valg af studieadministrative systemer udsteder Styrelsen for It og Læring (STIL) en ny bekendtgørelse om systemrevision, som gælder for både EUD-, VUC- og gymnasieområdet. Bekendtgørelsen har samme form som den nuværende bekendtgørelse på gymnasie- og VUC-området.

Høringsfristen er 21. marts kl. 15.

Til bekendtgørelsen hører en række grænsefladebeskrivelser, der beskriver, hvordan de nye studieadministrative systemer skal indberette data til blandt andet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Grænsefladebeskrivelserne er henvendt til de kommende leverandører af studieadministrative systemer.

Grænsefladebeskrivelserne er udgivet midt i januar og findes nu i en første version på stil.dk. Ved nogle grænseflader er beskrivelserne komplette (dette gælder de beskrivelser, der også benyttes på gymnasieområdet). Andre ligger i et første udkast og vil blive udbygget, så de komplette tekniske beskrivelser er klar, når den endelige bekendtgørelse om systemrevision bliver udstedt til april.

STIL arbejder lige nu med de juridiske og tekniske ændringer, der er nødvendige for, at erhvervsskolerne fra sommeren 2016 frit kan vælge it-system til håndtering af skolens studieadministration. Det overordnede formål er, at erhvervsskoleområdet fremadrettet it-understøttes efter samme principper som gymnasie- og VUC-området, hvor der allerede er etableret frit valg af studieadministrative systemer.