Du er her

Ny direktør for Materiel- og Indkøbsstyrelsen har sat sig i stolen

Flemming Lentfer tiltrådte som ny direktør for FMI pr. 1. juli 2017 og blev i samme omgang udnævnt til generalløjtnant i Flyvevåbnet.

Som en del af en større rokade som følge af en række generalers og admiralers pensionering i 2017, slog Forsvarsministeriet før jul fem topchefstillinger op.

Én af disse stillinger var direktøren ved FMI – idet nu forhenværende direktør for FMI, GL Niels Bundsgaard, skulle pensioneres med udgangen af juni 2017.

Generalløjtnant Flemming Lentfer udtaler følgende om ansættelsen:

- Jeg glæder mig til at komme tilbage til FMI og til at stå i spidsen for materiel- og informatikområdet. Jeg har i mange år arbejdet med materiel i forhold til den operative struktur og har blandt andet som chef for operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) tydeligt set, hvor afgørende både materiel og IT er for forsvarets samlede kampkraft.

- Jeg ser frem til sammen med medarbejderne fortsat at udvikle området, noget jeg lægger vægt på sker i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriet, VFK og øvrige kunder.