Du er her

Ny kamerapille screener for tarmkræft

På mandag sluger den første testperson en ny kamerapille, der skal screene for tarmkræft. Det er første skridt i et nyt forskningsprojekt, som Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, tyske Corporate Health og sundhed.dk står bag. Forskningsstudiets formål er at kunne tilbyde en alternativ screeningsmetode for tarmkræft, så kamerapillen kan erstatte koloskopi (kikkertundersøgelse) i nær fremtid. Færre risici, kortere ventetid, smertefri screening og en forventning om, at flere borgere vil deltage i screeningsprogrammet, er fordelene ved den nye kamerapille sammenlignet med koloskopi, som i dag bruges til at screene danskerne for tarmkræft.

Sundhed.dk’s bestyrelsesformand, Jens Stenbæk, og lægelig direktør Peder Jest fra Odense Universitetshospital glæder sig over samarbejdet, der er et gennembrud i screening for tarmkræft.

’Når vi kan tilbyde en smerte- og risikofri screening vil vi uden tvivl få flere borgere til at deltage i screeningsprogrammet, og vi ved, at jo før vi opdager kræft, jo større er chancerne for overlevelse. Kamerapillen er samtidig en væsentlig billigere screeningsmetode, da den kan foregå i eget hjem, hvilket betyder, at vi kan bruge de penge andre steder i sundhedsvæsenet. Kamerapillen er et fantastisk eksempel på, hvordan ny teknologi på én og samme gang kan reducere risici, smerter, sygdom og omkostninger i sundhedsvæsenet’, siger Jens Stenbæk, sundhed.dk.

’Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital vil via forskningsprojektet sikre, at evidens for løsningen vurderes, men også at der gennemføres en MAST-udvidet medicinsk teknologivurdering og en business case for en fremadrettet løsning. Her er det samlede formål et kvalitetsløft, aktiv inddragelse og medvirken af borgerne’, siger Peder Jest, lægelig direktør, Odense Universitetshospital.

250 testpersoner skal de kommende uger sluge en kamerapille på størrelse med en stor fiskeoliepille, hvorefter den tager 400.000 billeder på vej ned gennem tarmene. Billederne kan vise, om der er forstadier til eller kræft i tarmene. Testpersonerne er udvalgt blandt den gruppe af danskere, der deltager i programmet for tarmkræft, og som er indkaldt til en koloskopi på baggrund af deres afføringsprøve. De 250 testpersoner skal både have foretaget den allerede planlagte koloskopi og deltage i forsøget med kamerapillen for, at de to metoder kan sammenlignes. Men allerede i den efterfølgende pilotfase skal 3000 deltagere kun gennemføre forsøget med kamerapillen. Kamerapillen kan også bruges til at behandle patienter med andre sygdomme, eksempelvis Crohns sygdom, som cirka 20.000 danskere lider af.