Du er her

Ny måling viser høj tilfredshed med borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen har i en ny undersøgelse spurgt brugerne, hvor tilfredse de er med borger.dk, og resultatet er positivt. Aldrig er der målt så høj tilfredshed, og indsatsen for at øge brugervenligheden ser ud til at være lykkedes.

Hvert år undersøger Digitaliseringsstyrelsen tilfredsheden med borger.dk. Portalen er borgernes samlede indgang til information og digital selvbetjening fra det offentlige, og har i gennemsnit 2,7 mio. besøg om måneden.

88 pct. af brugerne på borger.dk svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med borger.dk, og 86 pct. er meget enige eller enige i, at helhedsindtrykket af borger.dk er positivt.

"Det er et meget positivt resultat, siger kontorchef Helle Junge Nielsen om brugernes vurdering af borger.dk."Portalen har en central rolle som indgang til de selvbetjeningsløsninger, som borgerne skal bruge i kommunikationen med det offentlige. Det er derfor vigtigt for os, at brugerne får en god oplevelse, når de besøger borger.dk."

Sammenlignet med tidligere år, er der sket en stigning i den overordnede tilfredshed med borger.dk – fra 78 pct. i 2013 og 81 pct. i 2014, til de 88 pct. i år.

"Vi har konstant fokus på at øge brugervenligheden af borger.dk", fortæller Helle Junge Nielsen. "Det skal være nemt for borgerne at navigere på borger.dk, og indholdet skal altid være korrekt og opdateret, så borgerne kan være trygge ved at bruge portalen."

I undersøgelsen er brugerne derfor også blevet spurgt, om de føler sig trygge, når de bruger borger.dk. Her svarer 88 pct., at de er meget enige eller enige.

Fortsat fokus på at højne brugervenligheden
Lidt mere end 83 pct. svarer, at de er enten meget enige i eller enige i, at kvaliteten af indholdet på borger.dk er høj. Det er en stigning på 6 pct. point i forhold til 2014, og flere end sidste år erklærer sig meget enige.

Men ikke alle brugere er enige i, at kvaliteten af indholdet er tilfredsstillende. 8 pct. er således uenige eller meget uenige. 8 pct. svarer ’ved ikke’. Begrundelserne er oftest, at teksterne ikke er fyldestgørende, eller at teksterne er svære at forstå.

Helle Junge Nielsen peger derfor på, at der fortsat er brug for at optimere brugeroplevelsen på borger.dk:

"Vi ved, at sprogbrug i det offentlige er en udfordring for mange borgere, og at de kan have svært ved at orientere sig. Borger.dk skal netop gøre det nemmere for borgerne at finde rundt i det offentlige, men det kræver en målrettet indsats og samarbejde med de myndigheder, som har indhold og selvbetjeningsløsninger på portalen", siger Helle Junge Nielsen.

76 pct. erklærer sig således meget enige eller enige i, at borger.dk er nem at finde rundt på. 17 pct. mener ikke, at borger.dk er nem at finde rundt på, og her angiver størstedelen, at det er svært at afkode, hvad der ligger under det enkelte menupunkt.

Undersøgelsen er gennemført at Peytz Analyse for Digitaliseringsstyrelsen i november 2015. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk. I alt 4.591 brugere har besvaret spørgsmålene i undersøgelsen.