Du er her

Ny national praktikportal skal styrke erhvervsuddannelserne

Det skal være lettere for både elever i erhvervsuddannelse og virksomheder at finde hinanden, når der skal besættes en praktikplads. Derfor udvikles en ny praktikportal, der skal understøtte alle dele af et praktikforløb.

For at styrke erhvervsuddannelserne og skabe flere praktikpladser skal der bygges en portal, så elever og virksomheder lettere kan møde hinanden og indgå uddannelsesaftaler. Den kommende portal skal både være moderne, brugervenlig og en samlet indgang, der understøtter alle elementer af et praktikforløb.

Initiativet er en del af en aftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i august i år om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Den kommende portal skal skabe overblik på tværs af brancher og geografi, og den skal understøtte virksomhedernes administrative opgaver før og under praktikforløbet.

Det er Styrelsen for It og Læring, der skal udvikle portalen i et tæt samspil med repræsentanter fra de kommende brugere. Den vil blive udviklet i mindre moduler, så brugerne løbende kan få gavn af de nye muligheder og give feedback på effekten.

Første modul i portalen ventes klar i første halvdel af 2017. Det skal erstatte det nuværende nationale mødested – Praktikpladsen.dk – for elever og virksomheder. Modulet skal gøre det let for eleverne at danne sig et overblik over, hvor der er størst mulighed for en praktikplads. Mens virksomhederne let skal kunne finde de elever, der passer bedst til deres behov.

På længere sigt skal den kommende portal indeholde flere elementer bl.a. en digital selvbetjeningsløsning, hvor elev og virksomhed kan indgå i en uddannelsesaftale, understøttelsen af virksomhedernes administrative opgaver og skolernes opsøgende arbejde.