Du er her

Ny organisation i Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fokuserer indsatsen i forhold til implementering og professionalisering af it-drift samt samler interessentvaretagelse og kommunikation i et kontor.

Digitaliseringsstyrelsens resultatkontrakt er netop blevet offentliggjort. Det står dermed klart hvilke vigtige opgaver, der skal gennemføres i 2013. Regeringen har offentliggjort Vækstplan DK, hvor det blandt andet indgår, at der skal frigøres 12 milliarder kroner via modernisering og digitalisering frem mod 2020, hvilket er en ambitiøs målsætning. Endvidere stopper tre kontorchefer, og deres stillinger skal derfor genbesættes.

Direktionen har i lyset af dette ønsket at foretage en hurtig organisationsændring, så Digitaliseringsstyrelsen på bedst mulig vis geares til de udfordringer, som vi står over for.

Yderligere fokus på implementering og effektiv drift

Digitaliseringsstyrelsen har selv en række væsentlige leverancer i forhold til digitaliseringsstrategiens mål frem mod 2015. De væsentligste ændringer er derfor:

• Det nuværende Kontor for digital post og betaling deles op i to kontorer: et som primært skal have fokus på udvikling og implementering og et som primært skal have fokus på drift, systemforvaltning og kontraktstyring.
• Arbejdet med interessenter og kommunikation samles i ét kontor, så der fremover sikres optimal synergi i forhold til den vigtige opgave med at få myndigheder, virksomheder og borgere til at agere digitalt.
• Herudover flyttes der en række yderligere opgaver mellem kontorerne, som led i et løbende fokus på fremdrift, opgavesnitflader og samarbejde.

Konstituering af kontorchefer

Der vil pr. 1. april 2013 blive konstitueret tre nye kontorchefer, som alle kommer fra egne rækker:

• Marianne Sørensen rykker fra direktionssekretariatet og bliver konstitueret som kontorchef i Kontor for it-anvendelse og digital kommunikation.
• Lone Berglykke, som tidligere har været i Digitaliseringsstyrelsen, og som senest kommer fra Moderniseringsstyrelsen bliver konstitueret kontorchef i Kontor for digital post og betaling.
• Morten Mejer-Warnich, som i dag er souschef i Kontor for digital post og betaling, bliver konstitueret kontorchef i Kontor for systemforvaltning og kontraktstyring.

Der vil herudover blive slået yderligere en stilling op som kontorchef for Kontor for borger.dk.