Du er her

Ny organisation i Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring ændrer sin organisation fra 1. oktober.

Organisationsændringen i Styrelsen for It og Læring indebærer, at Afdelingen for Produkter & projekter, der hidtil har bestået af tre kontorer, omorganiseres til fire kontorer:

  • Elevadministrativ It
  • Uddannelsesportaler og infrastruktur
  • Digitale prøver og tilskud
  • Projektkompetence

Chef for digitale prøver og tilskud bliver produktchef Jesper Stæhr Mikkelsen, og kompetencechef Anne Marie Pedersen fortsætter som chef for Kontoret for Projektkompetence. I spidsen for Afdelingen for Produkter & Projekter står fortsat vicedirektør Aino Olsen.

I forbindelse med ændringen stopper Kurt Bøge og Henrik Mikkelsen som chefer og fortsætter med nye opgaver i styrelsen. Stillingerne som chef for Elevadministrativ it og for Uddannelsesportaler og infrastruktur vil blive slået op snarest. Indtil den endelige besættelse konstitueres Signe Rønn Sørensen som chef for Elevadministrativ it.

Ny it-driftschef
Desuden har Styrelsen for It og Læring ansat Sine Søgaard Jeppesen som ny it-driftschef fra 1. oktober. Hun kommer fra Sundhedsstyrelsen og før det Lægemiddelstyrelsen, hvor hun har haft forskellige lederstillinger inden for it, administration og jura.