Du er her

Ny struktur i Undervisningsministeriet

Den 1. april 2015 gennemføres en ændring af Undervisningsministeriets struktur.

Undervisningsministeren har tilsluttet sig, at der gennemføres en ændring af Undervisningsministeriets struktur. I den nye struktur omdannes Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ministeriets væsentligste nye opgaver i de kommende år bliver opfølgning på og implementering af de vedtagne uddannelsesreformer. Ministeriet skal understøtte uddannelsesverdenen i implementeringsarbejdet ved formidling af viden til praktikere, systematisk opfølgning på indsatsen og på virkeliggørelsen af reformmålene. Endelig skal betjeningen af minister, regering og Folketing forbedres og styrkes.

”Vi skal i ministeriet indfri de større krav og forventninger, der stilles til os som følge af de vedtagne uddannelsesreformer. Strukturændringen giver os blandt andet mulighed for at styrke arbejdet med den lokale kapacitetsopbygning og kvalitetsudviklingen af undervisning og uddannelser” udtaler departementschef Jesper Fisker.