Du er her

Ny teknologi i ældreplejen i Solrød Kommune

Velfærdsteknologi forbedrer arbejdsmiljøet i ældreplejen.

Vi er ikke bange for robotter ....men den teknologi vi anvender i ældreplejen er heller ikke så avanceret: siger Lisbeth Madsen social- og sundhedsassistent og uddannet forflytningsvejleder.

”Inden for ældreplejen er der mange situationer, der kan være rigtig belastende for ryg og arme og derfor er det vigtigt at vi har fokus på vores arbejdsmiljø. Jeg underviser mine kollegaer i korrekt brug af hjælpemidlerne, for at undgå skæve arbejdsstillinger og overbelastning af kroppen. Når vi indfører ny teknologi, som et nyt hjælpemiddel, er der også et aspekt af, at der skal opnås en form for normalitet omkring ”hjælpemidlet” – vi skal fjerne den usikkerhed, som folk i almindelighed forbinder med ny teknologi, for at få alle til at anvende den.”

”Selv om en teknologi er ”opfundet” går der lang tid før, den er almindeligt udbredt. Når vi indkøber og indfører nye velfærdsteknologiske løsninger, er det vigtigt at den enkelte kan se nytteværdien og føler sig tryg, for at vi får den optimale brug. Derfor arrangerer vi trænings seancer, hvor medarbejderne kan øve sig sammen, stille spørgsmål og lave de nødvendige fejl. Hjælpemidlerne skal understøtte handlingerne, ikke styre handlingerne: siger gruppe leder Jonna Danielsen.

”Vi har nogle politikere der er meget interesserede i de ansattes arbejdsmiljø og som ønsker den ny teknologi medtænkt”: siger leder af Aktivitetscentret Kirsten Lund. ”I foråret var politikere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter sammen på ekskursion til Care lab i Odense, hvor den nyeste velfærdsteknologi er opstillet i demonstrationslokaler. Her så og prøvede vi sammen noget af det man kan på nuværende tidspunkt. Det er rigtig godt for os at vi har et fælles afsæt, når vi taler om velfærdsteknologi.”

”Hjemmeplejen har fået El-cykler, det er en meget stor lettelse for personalet at få den ”ekstra hånd i ryggen”, når man for tredje gang i den samme vagt skal ud ad Køgevejen i strid modvind”: siger tillidskvinde for sosu-personalet Dorte Andersen.

”Der skal altid regnes på hvad vi får ud af vores investeringer, laves en businesscase, for at se om investeringen står mål med det vi opnår”: siger ældrechef Kirsten Bjerregaard. ”Nogle ting er dyre i indkøb, men f.eks. kører cyklerne sig selv hjem, i sparet benzin. Den udgift vi har ved investering i velfærdsteknologiske løsninger, kommer så godt igen ved at have raske og glade medarbejdere.”