Du er her

Ny tilsynsenhed i Datatilsynet

Datatilsynet har oprettet en ny tilsynsenhed.

Den nye tilsynsenhed får ansvaret for alle Datatilsynets planlagte tilsyn samt Datatilsynets ad hoc tilsyn vedrørende brud på persondatalovens sikkerhedskrav.
Enheden er tværgående. Der indgår medarbejdere fra alle dele af Datatilsynet. Kontorchef Lena Andersen står i spidsen for enheden.

Ved udvælgelse af emner for planlagte tilsyn skal der ifølge Datatilsynets tilsynsstrategi for 2016-2018 navnlig fokuseres på behandlinger af personoplysninger, som på grund af deres omfang eller formål kan indebære en særlig risiko for at krænke de registreredes ret til databeskyttelse og privatliv, samt på behandlinger, som indebærer brug af ny teknologi.

Ved udvælgelsen af såvel emner som de dataansvarlige, der skal indgå i de planlagte tilsyn, tager Datatilsynet bl.a. i betragtning, om der på et område er fremkommet oplysninger – herunder ved henvendelser fra borgere eller via medieomtale – der kunne tyde på et særligt behov for tilsyn.

Datatilsynets tilsynsenhed fokuserer i 2016 på udvalgte emner hos en række dataansvarlige.

Kontrol af følgende emner vil gå igen på 30 tilsyn overfor offentlige myndigheder:

  • Uddybende sikkerhedsregler, 
  • myndighedens eget tilsyn,
  • databehandleraftaler, og
  • myndighedens egen kontrol med databehandlere.

Hos 20 private dataansvarlige vil følgende emner gå igen:

  • Iagttagelse af Datatilsynets vilkår,
  • databehandleraftaler, og
  • virksomhedens egen kontrol med databehandlere.

På alle tilsyn vil der blive anvendt oplysningsindsamling ved hjælp af spørgeskema.

Overfor mindst 5 dataansvarlige vil Datatilsynet endvidere følge op med egentlige tilsynsbesøg.