Du er her

Ny uddannelse til digital servicemedarbejder

Flere og flere borgere har behov for at bruge en digital platform, når de for eksempel skal bestille en rejse, melde flytning eller søge kontanthjælp. Derfor har Københavns Jobcenter Skelbækgade og Borgerservice i samarbejde med Jobcenter Frederiksberg og erhvervsskolerne TEC og Niels Brock i et helt usædvanligt og nyskabende samarbejde udviklet en ny uddannelse - den digitale servicemedarbejder.
 
Det store udbud af digitale løsninger inden for både private og offentlige ydelser som billetreservationer, flytning, boligstøtte, sundhedskort, EU-sygesikringsbevis og pladsanvisning kan være en udfordring for både unge og ældre borgere.
 
Med en ny uddannelse som digital servicemedarbejder håber initiativtagerne, at de kan imødegå det stigende behov for hjælp til selvhjælp med it, som medarbejdere i diverse servicefunktioner ikke er uddannet til at løse. Ofte bruger højtuddannede medarbejdere tid, som går fra deres kerneopgaver, på at vejlede kunder og borgere omkring selvbetjeningsløsninger.

 Der er altså et stort udækket behov for faguddannede digitale servicemedarbejdere til at varetage vejledningsfunktionen inden for digital selvbetjening.
Den digitale servicemedarbejder skal i praktikken understøtte borgerens selvbetjening gennem medbetjening. Medbetjeningen skal sikre, at flere borgere får hjælp til at blive fortrolige med at betjene sig selv digitalt.
 
Tanken er at den digitale servicemedarbejder aktivt opsøger borgeren i for eksempel jobcentre og borgerservice og giver en målrettet vejledning og professionel service.
Med initiativet til den nye uddannelse bidrager samarbejdspartnerne også til at skabe flere og helt nye praktikpladser til de unge inden for den offentlige sektor.
 
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Anna Mee Allerslev, udtaler:
”Jeg er rigtig glad for initiativet, som kan være med til, at borgere får en kvalificeret og differentieret service i forhold til deres behov. Vi tager også vores egen medicin og ansætter elever i forhold til fremtidens arbejdsmarked og vi bidrager derfor selv til, at 95 pct. får en ungdomsuddannelse.”
 
Første hold elever ansættes i jobcentre og borgerservicecentre i både København og Frederiksberg kommuner.
 
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederiksberg Kommune, Stig Elling (C) siger supplerende:
”Den nye uddannelse er meget spændende og perspektivrig. Ikke bare vil den hjælpe mange borgere på en god måde med at blive fortrolig med den digitale selvbetjening. Uddannelsen vil også give flere unge værdifulde erhvervskompetencer, som der både er brug for i offentlige og private virksomheder.”
 
TEC, Teknisk Erhvervsskole Center og Niels Brock samarbejder med de kommunale arbejdsgivere om at udvikle uddannelsen. De unge garanteres en praktikplads i kommunerne efter afslutning af et IT-grundforløb og fortsætter herefter en 2 årig uddannelse, hvor de veksler mellem at være i praktik i kommunerne og på skole.

Det første hold forventes at indgå aftaler i december 2012/ januar 2013.

Det er initiativtagernes ønske og forventning, at de faglige udvalg med repræsentanter fra relevante faglige organisationer, der skal sikre indholdet i uddannelserne, vil gribe ideen med den nye uddannelse og sikre, at den på sigt bliver udbredt til hele landet.