Du er her

Ny Ungedatabase på vej

Styrelsen for It og Læring går nu i gang med udviklingen af en ny Ungedatabase. Det nye system bliver mere fleksibelt end det nuværende i forhold til kommende nye krav og standarder, og det vil støtte en sund konkurrence på markedet for lokale vejledningssystemer ved at lægge et klart snit mellem det centrale og det decentrale. Desuden vil den nye Ungedatabase få en bedre grænseflade til andre offentlige systemer.

Ungedatabasen stiller data om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning (unge fra 15 til og med 24 år) og for jobcentrene i kommunerne (unge til og med 29 år). Oplysningerne er nødvendige for, at vejledere og jobcentre kan gøre så god en indsats som muligt over for de unge. Samtidig spiller Ungedatabasen en stadigt større rolle med centrale analysedata, det gælder særligt i indsatsen for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser.

Ungedatabasen drives af Undervisningsministeriet i et samarbejde med Beskæftigelsesministeriet.

Den nuværende Ungedatabase har i en periode givet en række fordele, herunder at der i 2010 på kort tid kunne tilvejebringes en løsning til brug for UU samt der siden er gjort mange erfaringer omkring samkøring og præsentation af data. Løsningen er delvist baseret på et eksternt ejet system, hvor datamodel, systemarkitektur og grænseflader ikke er opbygget optimalt i forhold til de kommende opgaver. Derfor vil Undervisningsministeriet nu hjemtage databasen og opbygge et nyt, centralt system, helt ejet af staten.

En fuldt statslig løsning vil give bedre grænseflader til andre offentlige datakilder og til lokale vejlednings- og administrationssystemer i kommunerne, og dermed styrkes processer og sikkerhedsprocedurer omkring indberetningerne til databasen. Samtidig vil der kunne stilles bedre grunddata – i en kontrolleret, sammenstillet form – til rådighed for UU’er, jobcentre og for statistik- og analyseopgaver.

Der kan også skabes en tæt integration til Undervisningsministeriets datavarehus.

Endelig vil der med det nye system være et klart snit mellem det centrale og det lokale niveau, så der bliver lige vilkår for Ungedatabasens brugere og for leverandører af lokale vejledningssystemer.

It-udviklingsprojektet gennemføres inden for Styrelsen for It og Lærings nye rammeaftale med CGI som leverandør. Det forventes, at Statens It skal stå for driften af systemet og at den ny Ungedatabase vil kunne sættes i drift i sommeren 2016.