Du er her

Nye digitale vejledningsværktøjer til unge

Styrelsen for it og læring (STIL) har fået udviklet fire nye digitale værktøjer til at støtte og udfordre folkeskolens ældste elever i deres valg af uddannelse og erhverv.

De fire nye digitale værktøjer er:

  • ”Min skoleindsats”, som har fokus på den unges uddannelsesparathed
  • ”Mine styrker”, som tydeliggør den unges personlige styrker
  • ”Mine introkurser”, som kvalificerer udbyttet af 8. klasseelevernes besøg på ungdomsuddannelser
  • ”Mine jobforslag”, som på baggrund af den unges præferencer kommer med konkrete forslag til job

Værktøjerne kan både bruges samlet og hver for sig. Ud over de fire værktøjer kan eleverne i 8. og 9. klasse nu også logge sig ind på ug.dk for at gemme såvel deres arbejde med værktøjerne som nyttige artikler om uddannelser og job.De nye vejledningsværktøjer er blevet til på baggrund af et omfattende analysearbejde, blandt forældre, lærere og elever. Der er lagt særlig vægt på, at værktøjerne skal sikre de unges ejerskab til valgprocessen.

Styrelsen for It og Læring står bag værktøjerne. På en række digitale møder (”webinarer”) kan lærere, forældre og elever sætte sig nærmere ind i de nye værktøjer.