Du er her

Nye e-mailretningslinjer ved Danmarks Domstole

Fra den 1. januar 2015 er der kommet nye retningslinjer for brug af e-mail og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole. Kravet om, at processkrifter skal sendes med original underskrift er ophævet med virkning fra den 1. januar 2015. Det betyder, at en stor del af de dokumenter, som man tidligere skulle sende til retterne med posten, nu kan sendes pr. e-mail – med mindre retten konkret stiller krav om original underskrift.

Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og indeholder vejledning om, hvilke dokumenter retterne kan forventes at kunne modtage digitalt, hvordan og i hvilken form.

E-mail har erstattet retternes brug af fax. Man kan derfor ikke forvente at kunne kommunikere med retterne pr. fax.

Retterne kommunikerer primært via sikker mail (Digital Post og certifikatløsningen), men du kan også bruge en almindelig mail. Retningslinjerne indeholder vejledning om hvordan du bærer dig ad, hvis du skal sende en e-mail til retten: Hvor du skal sende til, hvor store de vedhæftede filer må være, hvilke filformater retterne kan modtage, hvad du skal skrive i emnefeltet osv.

Danmarks Domstole er ikke omfattet af Lov om Offentlig Digital Post. Du kan derfor ikke regne med at modtage al post fra retterne i din digitale postkasse – heller ikke selv om du er tilmeldt digital post fra Danmarks Domstole.

Det betyder dog ikke, at retterne ikke kan eller vil bruge Digital Post, navnlig hvis du over for retten har tilkendegivet, at du gerne vil modtage post fra retten på den måde. Men husk også at holde øje med din almindelige postkasse, hvis du venter på post fra retterne.