Du er her

Nye oplysninger om CSC-sagen

Justitsministeriet har oversendt en række svar til Folketinget vedrørende hackerangrebet mod CSC.  Som det fremgår af svarene, har en fornyet undersøgelse vist, at Rigspolitiet modtog mere konkrete oplysninger om et muligt hackerangreb i Danmark på et tidligere tidspunkt end, hvad der hidtil er blevet oplyst.

Der er således under behandlingen af straffesagen om hackerangrebet fremkommet nye oplysninger om, at der i juni 2012 var en telefonsamtale mellem svensk politi og en medarbejder i Rigspolitiet, og at der herefter i efteråret 2012 var e-mail-korrespondance fra de svenske myndigheder til Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste.

- Rigspolitiet skal beklage, at der ikke blev iværksat en efterforskning allerede på det tidspunkt, hvor vi modtog de første oplysninger fra Sverige. Efterforskningen blev først indledt i begyndelsen af 2013, siger politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet.

Der er fortsat ikke noget, der tyder på, at hackerne har misbrugt de fortrolige data, som de fik adgang til.

- Siden hackerangrebet på CSC har der været fokus på, om der er blevet ændret i oplysningerne i politiets registre, eller om fortrolige oplysninger på anden måde er blevet misbrugt. Det er der fortsat ikke tegn på, siger politidirektør Svend Larsen.