Du er her

Nye temaer sætter fokus på værdiskabelse i SDFE

Med tre nye temaer sætter SDFE fokus på, hvordan tre konkrete udviklingsprojekter i styrelsen bidrager til værdiskabelsen i samfundet.

Arbejdet med at indhente, bearbejde, standardisere og udstille data kan lyde komplekst, måske endda kedeligt, men der er mening med de mange databaser og regneark, som SDFE’s medarbejdere navigerer rundt i hver dag. Det sætter vi nu fokus på med tre nye temaer.

Grunddataprogrammet
Grunddataprogrammet er et tværoffentligt initiativ, der arbejder med at forbedre de offentlige data. Det kræver, at data bliver standardiseret, og at kvaliteten bliver løftet. Grunddataprogrammet bidrager til, at sagsbehandlingen i det offentlige kan blive mere effektiv, og at både offentlige og private virksomheder kan bruge data til at skabe værdi i samfundet.

Læs temaet om Grunddataprogrammet via linket nederst

Geografiske Informationer om ejerboliger
SDFE har beregnet en række geografiske forhold om samtlige ejerboliger i Danmark. Det er et projekt, som stiller store krav til kvaliteten af data. De mange data om boligers geografiske forhold skal medvirke til, at det fremover bliver lettere for ejendomsvurderingsmyndigheden at tage højde for lokale forhold, der kan påvirke ejendommens værdi.

Læs temaet om de geografiske informationer via linket nederst

Fremtiden byder på en mere præcis positionering
Det europæiske satellitnavigationssystem Galileo betyder, at der fremover kommer flere satellitter i luften over Europa. Det giver mulighed for hurtigere og mere nøjagtig positionering og navigation. I Danmark har SDFE ansvaret for at sikre, at de nye muligheder understøtter udviklingen af det danske samfund.

Læs temaet om positionering via linket nederst