Du er her

Nyt digitalt værktøj giver større gennemsigtighed om kommunernes folkeskoler

Undervisningsministeriet har lanceret et nyt digitale værktøj, Kommunetal. Borgere kan med værktøjet nemt få overblik over, hvordan deres kommune klarer sig på folkeskoleområdet. Målet er større gennemsigtighed for den enkelte, og Undervisningsministeriet har udvalgt i alt 9 indikatorer, som tilsammen giver et billede af kommunens folkeskoler.

Hvordan klarer kommunens elever sig til prøverne i 9. klasse sammenlignet med kommuner med samme sociale og økonomiske baggrund? Hvor mange penge bruger kommunen pr. elev? Og hvor høj er trivslen blandt eleverne i kommunen? Det giver Kommunetal alt sammen svaret på – med få klik.

"Folkeskolen er folkets skole, og derfor er det vigtigt, at borgerne kan få indblik i de rammer, der er for skolen. Folkeskolen er naturligvis meget andet end de tal, der ligger i dette værktøj. Skolens kvalitet handler også om tilstedeværende ledelse, samarbejde med forældrene, bevægelse, nærhed og skolens indre liv. Men mange forældre ved ikke nok om eksempelvis udgifter til skolerne, hvilke resultater kommunens skoler opnår, og hvor store klasserne er set i forhold til nabokommunen. Med det nye værktøj kan de nemmere få et overblik, så de kan stille spørgsmål til deres lokale politikere om, hvordan kommunen indretter skolerne, og hvordan de bruger pengene,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ud fra ni indikatorer skal værktøjet bidrage til større åbenhed og bedre brug af data, hvilket ligger i god tråd med regeringens sammenhængsreform. Kommunetal kan dog ikke give det fulde billede af landets skoler.

Med få klik er det fra i dag muligt at få overblik over kommunens fakta i forhold til følgende indikatorer:

  • Karaktergennemsnit ved 9. klasseprøver
  • Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund
  • Udgifter pr. elev
  • Elever i klasser med 25 eller flere elever
  • Elever med højeste trivsel
  • Andel elever, der starter på ungdomsuddannelse
  • Elever i kommunale skoler
  • Elevfravær
  • Andel undervisningstimer, hvor læreren er uddannet i faget

Værktøjet kan tilgås via denne adresse: uvm.dk/kommunetal