Du er her

Nyt pilotprojekt om Crowdsourcing af arkivalier fra Vestindien

Rigsarkivet har startet et pilotprojekt om indtastning af vestindiske arkivalier. Pilotprojektet koncentrerer sig om arkivalier som er særligt vigtige for slægtsforskning og personalhistorie. Du kan deltage og være med til at gøre indholdet af dokumenterne søgbart og let tilgængeligt for alle.

I næsten 250 år var Danmark kolonimagt i Vestindien. I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte de tre vestindiske øer til USA. Helt unikt er der i Rigsarkivet bevaret en enorm mængde beskrivelser, protokoller, breve og illustrationer, som giver en enestående indsigt i historien. Dokumenterne bliver fra 2017 tilgængelige for alle via websitet Vestindien – Kilder til historien.

Vær med til at indtaste vestindiske arkivalier
Allerede nu kan du være med til at indtaste og gøre indholdet af dokumenterne søgbart og let tilgængeligt for alle. Rigsarkivet har startet et pilotprojekt om indtastning af vestindiske arkivalier, som er særligt vigtige for slægtsforskning og personalhistorie. Det er f.eks. folketællinger, matrikler (skattelister), protokoller over bortrejsende og ankommende personer, menighedernes indberetninger om fødte, viede og døde, mandtalsruller for de vestindiske tropper og mandskabsruller for gendarmerikorpset.