Du er her

Nyt projekt skal hjælpe elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i grundskolen

Projektet skal understøtte kommuners og skolers arbejde med it-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i grundskolens almindelige klasser. 

Kommunale konsulenter, lærere og pædagoger, der til dagligt arbejder med elever i folkeskolen med udviklings- og opmærksomhedsproblemer, skal være bedre klædt på til at inkludere eleverne i fællesskabet gennem digital læring. Derfor skal projektet på baggrund af forskning samle viden og praksiseksempler og udvikle materialer, der kan støtte og udvikle medarbejderes kompetencer med it-baseret inklusion.

En arbejdsgruppe med særlige kompetencer inden for feltet udvikler, i samarbejde med Implement Consulting Group, en videnspakke om it og inklusion. Materialerne bliver afprøvet og kvalitetssikret i samarbejde med en række kommuner og folkeskoler.

Viden Om

Materialet indgår som videnspakke i det nye format "Viden Om" på EMU.dk, der skal gøre det lettere at navigere i det store felt af forskning på undervisningsområdet.

Videnspakken skal både hjælpe lærere, pædagogisk personale, kommunale forvaltninger og skolernes ledelse og forældre med generel viden om it-baseret inklusion. Målet er at styrke undervisning, læring og trivsel gennem et inkluderende læringsmiljø.

Materialet er klar januar 2018 og præsenteres på Danmarks Læringsfestival i Bella Center den 6. – 7. marts 2018.