Du er her

Nyt projekt vil afdække faldgrubberne ved outsourcing

"Løfter man låget lidt på outsourcede projekter, viser der sig en række typiske udfordringer." Et nyt projekt har fået 18 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og projektet ledes af IT Universitet i København.

Effektiv softwareudvikling er kendetegnet ved komplekst og intenst samarbejde, hvor softwareudviklere og it-arkitekter arbejder sammen på daglig basis. Outsourcing fylder meget i den danske it-branche, men globale softwareudviklingsprojekter mislykkes ifølge Jakob Bardram, IT-Universitet jævnligt på grund af geografiske og kulturelle afstande:

"Når man løfter låget lidt på outsourcede projekter, viser der sig en række typiske udfordringer. Sender man en kravspecifikation til Indien, risikerer man at få en ’black box’ retur; man ved i overordnede træk hvad produktet laver, men opbygningen er lukket land."

NeXGSD (Next Generation Technologies for Global Software Development) projektets målsætning er at udvikle den eksisterende outsourcingmodel til en samarbejdsmodel, hvor tættere dialog og kontakt samt fælles kontekst og referenceramme er det bærende. Med etnografiske metoder og kulturelle studier afdækker forskerne, hvad der sker, når eksempelvis programmører og systemudviklere arbejder på tværs af tid og sted – og hvilke krav der er forbundet med eksempelvis at føre en dansk brugerkontekst over i en indisk sammenhæng. Metoder og processer, der styrker samarbejdet og udnytter de kulturelle forskelle, skal integreres i softwareudviklingsværktøjer og udgøre en del af den teknologiske platform:

"Teknologiske løsninger kan begrænse de udfordringer, der er forbundet med at arbejde på tværs af tid, sted og kultur. Vi skal udvikle redskaber og løsninger, der så at sige placerer softwareudviklerne i et fælles udviklingsmiljø og en fælles social kontekst. Vi vil gøre de kulturelle forskelle til en drivkraft frem for en barriere; ikke blot håndtere de kulturelle forskelle, men gøre dem til et aktiv og udnytte deres innovative potentiale. Når arbejdsformerne er radikalt anderledes, og virksomhedskulturen afholder medarbejderne fra at stille kritiske spørgsmål, bliver man tvunget til at tænke i nye baner og mødes nye steder. Det er i de kulturkampe, rammer udfordres, og innovation opstår," understreger Jakob Bardram.NeXGSD (Next Generation Technologies for Global Software Development) Virtuelle vinduer

Et af NeXGSD’s etnografiske studier afdækker, hvad der egentlig sker i videomøder: Hvem taler med hvem? Hvem holder sig i baggrunden? Hvorfor gør de det? Studierne gennemføres i tæt samarbejde med projektets industrielle partnere og indebærer i sig selv et tværkulturelt samarbejde. Studierne er så at sige et iboende eksempel på et af projektets forskningsobjekter. Og på trods af at videomøder er et vigtigt redskab, understøtter de ikke den interaktion og løbende udveksling af ideer og viden, som ifølge Jakob Bardram er forudsætningen for et egentligt samarbejde på tværs af geografi og kultur:

"Vi vil udvikle, hvad vi kalder virtuelle vinduer – halvåbne kontorlandskaber, hvor den ene væg er et vindue ind til dem, man arbejder sammen med, og hvor man kan kommunikere på kryds og tværs i tale og tekst. Vi trækker så at sige mødet ud af mødelokalet, og interaktionen kommer i høj grad til at ligne et dagligt, flydende samarbejde på kontoret. Vi skal udvikle teknologier, der bygger bro mellem kulturer, og designe processer, der styrer outsourcing-projekter sikkert i land uanset, hvor udviklingsarbejdet foregår."

IT Universitet har en klar global strategi og arbejder målrettet på at blive bedre til at uddanne studerende i de samarbejdsformer, der kendetegner global softwareudvikling. Jakob Bardram pointerer, at projektet drager nytte af og tilpasses løbende i forhold til konkrete industrielle problemstillinger, og at undervisningen udvikles og styrkes i takt med projektets forskningsresultater:

"Projektet formes og drejes løbende. Forskningsaktiviteterne skal handle om konkrete socio-teknologiske udfordringer i den virkelige verden – og føres videre til vores studerende. Projektets ph.d.-studerende får erfaring med at arbejde i et globalt, industrielt regi og opbygger værdifulde netværk. Det er en stor gevinst for ITU at arbejde så tæt sammen med førende it-virksomheder i det, man kan kalde teknologiens nye økonomier."

Projektet ledes af Professor Jakob E. Bardram fra IT Universitet i København og er et internationalt samarbejde mellem flere akademiske institutioner og industrielle aktører. Fra Danmark deltager to universiteter (ITU og CBS) og to virksomheder (NNIT og TEO). Fra Indien deltager Indian Institute of Management (IIMB), Tata Consultancy Services (TCS) og HCL.