Du er her

Nyt system til booking af køreprøver på vej

Køreprøvebooking-løsningen, som KOMBIT, KL og Knowledge Cube med assistance fra brugere har udviklet, vil i højere fra tage hensyn til brugernes behov. En række ting kommer til at fungere anderledes:

–    Oprettelse af elever og forløb med data fra CPR-registret.
–    Påmindelser og beskeder sendes via SMS og/eller e-Boks.
–    Mulighed for online betaling.
–    Prøver kan ikke bestilles uden forudgående betaling.
–    Fuldmagt via NemLog-in mindsker personbåren arbejde. 

Overgangen fra det gamle til det nye system vil foregå trinvis, idet der fra den 14. marts 2016 vil være en afgrænset periode hvor begge systemer er i drift. I denne periode kan man stifte bekendtskab med den nye løsning, køreskoler kan oprettes af borgerservice, og kørelærere kan overføre elever og forløb, der ikke afsluttes i det nuværende system, til det nye system.

Fra den 4. april vil politiet tillige i det nye system kunne frigive prøvetider, der ligger fra den 25. april og frem, og kørelærere vil kunne booke disse tider. Den 25. april er skæringsdato – alle prøver, der ligger efter denne dato, skal administreres i den nye løsning.

Fordi der er tale om et skift mellem to løsninger, vil der fra den 14. marts til den 25. april 2016 være tale om en periode, hvor der kan blive øget belastning på borgerserviceafdelingerne og kørelærerne. Brugerne vil i perioden skulle samarbejde om løsningen af en række opgaver

Afholdte informationsmøder vedr. det nye system
Løsningen er stort set færdig og der har i uge 5 og 6 været afholdt informationsmøder for kommunerne i alle regioner. I forbindelse med overgangen til den nye løsning er der en række opgaver for borgerservice.

Ansøgninger der er godkendte i den ”gamle” løsning og elever med teoriprøver der er godkendte i den gamle løsning, skal overføres til den nye løsning. Overførslen af elever til den nye løsning foretages af kørelærerne, men borgerservice skal ind på hver elev og godkende ansøgning og/eller teoriprøveresultat. Der informeres grundigt om opgaverne inden den nye løsning tages i brug.