Du er her

Opdateret version af vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning er blevet opdateret, så vejledningen også dækker forvaltningsretlige spørgsmål, man kan støde på i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning.

Vejledningen er blevet suppleret med et notat fra Justitsministeriet, vedrørende spørgsmål af forvaltningsretlig karakter, som man særlig skal være opmærksom på i forbindelse med digitaliseringsprojekter.

Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning er udarbejdet i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), SKAT og KL og giver svar på, hvordan man i højere grad kan indtænke digitalisering i det lovforberedende arbejde.

Arbejdet udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvoraf det fremgår, at digitalisering skal indtænkes mere systematisk i lovgivningsprocessen.

Vejledningen indeholder hvilke overvejelser om digitalisering, man kan gøre sig, når man sidder i det lovforberedende arbejde. Det er relevant på mange områder, hvor der hidtil ikke - eller kun i begrænset omfang - har været tænkt på digital kommunikation, digitale arbejdsgange m.v.