Du er her

Opgavepakken til tælleuger - foråret 2015

Kommunerne gennemfører for ottende gang tælleuger i april og maj måned som led i KOMHEN-projektet. Nu er den obligatoriske opgavepakke fastlagt.

Når KOMHEN-projektets tælleuger løber af stablen fra tirsdag den 27. april 2015 og tre uger frem, bliver omdrejningspunktet bølge 1, 2 og 3 løsningerne omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Hertil kommer opgaverne, som har snitflader til Udbetaling Danmark, mens opgaven personskat fortsat er med. Det giver et minimum på 60 opgaver, som kommunerne skal organisere deres tællinger efter.

Bølge 4 i obligatorisk selvbetjening blev fastlagt i forbindelse med ØA15. Disse opgaver har tidligere været en obligatorisk del af tælleugerne og bliver tilføjet igen til tælleugerne i foråret året 2015 og frem. Der vil i foråret 2015 være behov for at foretage en baseline-måling, inden lovgivningen træder i kraft på disse områder.Derfor anbefaler KL at kommuner også måler på disse to opgaver.

Det er ottende gang, at kommunerne gennemfører tælleuger. Første gang var i efteråret 2011, hvor opgavepakken bestod af 35 opgaver. Formålet med tælleugerne har blandt andet været at afklare, hvilke opgaver der skulle omfattes af obligatorisk selvbetjening, og hvordan effekten har været. Derfor har der løbende været udskiftning i opgaverne i den obligatoriske grundpakke.

KL opfordrer fortsat kommunerne til at gennemføre tællinger på de opgaver, der tidligere er blevet talt på – også selvom de ikke længere er en del af den obligatoriske pakke. Den enkelte kommune bør selv foretage en vurdering af, om det skaber lokal værdi at medtage opgaver udenfor grundpakken.