Du er her

Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.

Applikationer, rumteknologi og nye rumdata udgør en stadigt stigende del af rumerhvervet. Den europæiske rumorganisation ESA og EU har derfor udviklet programmerne ESA Academy og Copernicus Academy med rumrelaterede uddannelsesaktiviteter for studerende.

De to programmer er ikke målrettet danske forhold, så for at hjælpe danske videregående uddannelser med at udnytte aktiviteterne i ESA Academy og Copernicus Academy, skal der nu udvikles en dansk supportenhed. Fundamentet er allerede støbt i navnet Space Academy@DK. Næste skridt er udvikling og etablering.

Space Academy@DK kan omfatte tekniske og naturfaglige videregående uddannelser såvel som datalogi og økonomi og desuden involvere up- og downstream virksomheder, så de studerende får indsigt i efterspørgslen på kompetencer og jobmuligheder i rumerhvervet.

Herudover skal Space Academy@DK søge om at blive en del af et europæisk konsortium, som indsender en ansøgning om midler til "Space outreach and education" fra EU’s rammeprogram Horizon 2020 Space.

Læs udkast til  "Space outreach and education" under Horizon 2020 Space via linket nedenfor