Du er her

På sigt kan vi logge på andre landes løsninger med NemID

Nu tages de første spæde skridt på vejen til, at Europas borgere og virksomheder kan bruge egen e-identifikation, fx NemID, på udenlandske selvbetjeningsløsninger.

Med vedtagelsen af eIDAS-forordningen har EU-landene besluttet gensidigt at anerkende hinandens elektroniske identifikation (eID) til offentlige selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at det på længere sigt bliver muligt at tilgå andre landes digitale løsninger med dansk NemID, og at andre landes borgere og virksomheder kan tilgå danske selvbetjeningsløsninger med eget eID.

For at høste tekniske erfaringer forud for implementeringen af den kommende såkaldte ”eID-gateway” har Digitaliseringsstyrelsen igangsat et pilotprojekt. Det kører inden for rammerne af det fælleseuropæiske pilotprojekt e-SENS.

Et resultat af dette pilotprojekt er, at det er lykkedes i testmiljø at logge på en svensk selvbetjeningsløsning med dansk NemID. Piloten køres i et tæt samarbejde med eGovLab på Stockholms Universitet og Tilväktsverket fra Sverige.

Den dansk-svenske succes demonstreredes på CeBIT i Hannover ved, at EU-Kommissæren for ”Digital Economy & Society” Günther Oettinger og den tyske indenrigsminister Thomas de Maiziere med egne, danske test-NemID’er loggede på den svenske selvbetjeningsløsning.

De næste skridt i pilotafprøvningen er at sætte en dansk selvbetjeningsløsning op for udenlandske brugere. Når de tekniske erfaringer fra piloten er høstet, igangsættes et projekt, der skal sætte eID-gateway’en i produktion. Senest til september 2018 skal eIDAS-forordningen være implementeret.