Du er her

Politiet udpeger fokusområder for 2015

Politiet har udpeget de kerneområder, som skal have særligt fokus i 2015. En effektiv og analytisk indsats skal skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne. Indsatsen mod it-kriminalitet vil også få øget opmærksomhed.

Antallet af indbrud var i 2014 det laveste i mange år. Alligevel styrker politiet i 2015 indsatsen mod indbrud yderligere. Det samme gælder indsatsen for at mindske antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Men også indsatsen mod it-kriminalitet, mod rocker- og bandemiljøet og mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet vil få øget opmærksomhed. Samtidig vil beredskabet mod store uvarslede hændelser blive forstærket.

"Vi har allerede i dag et meget lavt kriminalitetsniveau i Danmark. Det afspejler sig i en befolkning, der generelt føler sig meget trygge og har tillid til deres politi. Men vores ambition for 2015 er at levere endnu bedre resultater på områder, der ligger tæt på borgerne", siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Værktøjet er især en styrket analytisk tilgang til hvor og hvornår, kriminaliteten begås - og af hvem.

"Det er ikke realistisk at tro, at vi for eksempel kan få færre indbrud og mere trygge gader ved at stille en betjent på hvert gadehjørne. Men når vi derimod finder ud af, hvilke netværk der står bag store dele af kriminaliteten, så kan vi opnå resultater, der virkeligt flytter noget", siger rigspolitichefen.

Eksempelvis vil der på indbrudsområdet være et særlig fokus på den organiserede kriminalitet, som begås af omrejsende kriminelle.

Rigspolitiets nye Cybercrimecenter, NC3, skal i 2015 udvikles yderligere både hvad angår kompetencer og teknologi. Og samtidig fortsætter politiet det massive pres på rocker- og bandemiljøet.

Politiet får en vigtig koordinerende rolle i bestræbelserne på at mindske rekrutteringen af herboende personer til de væbnede konflikter i Irak og Syrien. Indsatsen skal blandt andet sikre udveksling af informationer mellem myndighederne og en effektiv udnyttelse af de forventede ændringer af pas- og udlændingeloven.

Endeligt ruster politiet sig til bedst muligt at kunne håndtere voldsomme hændelser som naturkatastrofer og terrorhandlinger ved blandt andet at sikre et højt minimumsniveau for beredskabet i alle politikredse og i Rigspolitiet.

"De tragiske begivenheder i Frankrig viser med al ønskelig tydelighed, at der med meget kort varsel kan opstå situationer, som vil kræve det yderste af os. Det skal vi til stadighed være forberedte på", siger Jens Henrik Højbjerg.