Du er her

Priser i Digital Post 2

Til februar 2016 sker overgangen til den nye kontrakt med e-Boks. I den forbindelse er der fastlagt en række reviderede priser for den kommende version af Digital Post.

Tilslutning af myndighedssystem
Den enkelte myndighed betaler et engangsbeløb på 1000 kr. pr. afsender- eller afhentningssystem, som myndigheden ønsker at tilslutte Digital Post.

Afsendelse af NemSMS
Myndighederne kan vælge at sende en NemSMS til borgerne, som giver dem en påmindelse, når de fx har en aftale med det offentlige. Transaktionsprisen for at afsende NemSMS er 0,05 kr.

Afsendelse af Digital Post
Der er en transaktionspris for at afsende meddelelser til Digital Post. Prisen ud-regnes på baggrund af størrelsen på den enkelte meddelelse, som maksimalt må være 200 MB.

Transaktionsprisen er sammensat af en grundtakst og et megabyte-tillæg:
Grundtaksten er 0,19 kr. pr. meddelelse, og herudover betaler myndigheden et megabyte-vedlerlag på 1,09 kr. pr MB.
Megabytetillægget træder i kraft med det samme – dvs. ved 1 KB.

Maksimal pris
Transaktionsprisen for at afsende meddelelser kan maksimalt være 6,75 kr. pr. forsendelse, hvis meddelelserne er under 10 MB.
For meddelelser mellem 10 og 50 MB stiger prisen til maksimalt 22 kr.
For meddelelser fra 50 til 200 MB er der en maksimal pris på 67 kr. pr. forsendelse.

Volumenrabat
Som myndighed er det desuden muligt at opnå rabat på forsendelsen af meddelelserne. For myndigheder med 100.000 til 1.000.000 månedlige Digital Post-meddelelser ydes der en volumenrabat på 10 procent, mens rabatten er på 20 procent for myndigheder med over 1.000.000 månedlige Digital Post-meddelelser.

Tidsrabat
Der kan samtidig opnås rabatter ved at sende meddelelserne på tidspunkter, hvor der er lav belastning.

Rabatterne fordeler sig som henholdsvis ’midt i måneden’- og ’midt om natten’-rabatter:
Fra den 10. til og med den 20. i måneden gives der en rabat på 3 procent.
Fra kl. 22 til og med kl. 05 om natten er rabatten på 1 procent.

Samlede rabatter
Det er muligt at opnå en kombination af flere rabatter.