Du er her

Psykiatriske patienter udsættes i mindre grad for tvang i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa er et af de steder, der har såkaldt døgnrytmelys. Det specielle ved lyset er blandt andet, at det blå spektrum i hvide lys er fjernet om natten. Det betyder, at patienter, der vågner om natten, ikke får afbrudt deres melatonin-proces. Melatonin er et søvnhormon, og forstyrres den proces, forstyrres søvnmønstret også.

Arbejdet med at forebygge tvang i psykiatrien bærer frugt. Nye initiativer som døgnrytmelys, multibaner og sanserum ser ud til at have en gavnlig effekt. Særlig antallet af lange fikseringer er faldet markant.

Sanserum og lys, der ændrer sig over døgnet indendørs. Gårdhaver, aktivitetsstier og multibaner, hvor man kan få rørt sig, udendørs.

Psykiatrien i Region Syddanmark har længe haft fokus på, hvordan medarbejderne i samspil med de fysiske faciliteter kan forebygge tvang på de psykiatriske afdelinger, og meget tyder på, at de mangeartede indsatser begynder at bære frugt.

En ny opgørelse for Region Syddanmark viser, at antallet af bæltefikseringer er faldet med over 16 procent og at bæltefikseringer, som varer over 48 timer, nu er halveret i forhold til den såkaldte baseline, som er et gennemsnit af antallet af bæltefikseringer i 2011-2013 i Region Syddanmark.

Region Syddanmark intensive fokus på at mindske tvang skal først og fremmest forebygge brugen af bæltefikseringer, så andelen af patienter, der udsættes for denne type tvang, er halveret i 2018.

Formanden for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF) siger:
”Det er virkelig godt at se, hvordan arbejdet med at forebygge af tvang og nye fysiske rammer, kompetenceudvikling af medarbejdere, flere ansatte og afprøvning af nye projekter og ideer, ser ud til at virke. Det viser, at de store investeringer i psykiatriens rammer og personale har været helt rigtige. Nu skal fase 2 i vores satsning, der handler om personalemæssig oprustning af døgnafsnit og lokalpsykiatrien sikre, at vi kommer helt i mål med ambitionen i 2018.”

Ud over regionens milliardinvesteringer i nye psykiatriske afdelinger, har regionen i 2014 fået 21,5 millioner kroner fra Satspuljemidlerne til faciliteter, som skal være med til at forebygge tvang.

Pengene er blandt andet gået til etablering af multibaner, aktivitetsstier og et særligt døgnrytmelys på psykiatrisk afdeling i Esbjerg, Middelfart og Aabenraa.

Det er endnu for tidligt at konkludere på, hvordan de enkelte projekter har været med til at reducere anvendelsen af tvang på nogle afdelinger. Men projekterne vurderes allerede på nuværende tidspunkt at have en gavnlig effekt på nedbringelse af tvang i psykiatrien.