Du er her

Røntgenundersøgelse i egen stue

Plejehjemsbeboere i Aarhus Kommune kan nu få foretaget en røntgenundersøgelse uden at skulle på hospitalet.

Undersøgelsen sker i eget hjem, hvorved ældre og måske fysisk svækkede eller demente borgere undgår den stressende oplevelse, et hospitalsbesøg kan være for dem.
Der er tale om et forsøgsprojekt mellem Region Midtjylland og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

For ældre mennesker, der er meget fysisk svækkede eller demente, kan en tur til undersøgelse på hospitalet i værste fald forværre deres sygdom og ofte gøre dem utrygge og angste. Derfor forsøger Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital nu sammen med Aarhus Kommune at flytte røntgenundersøgelser ud til patienten i stedet for at transportere den ældre borger til hospitalet. I første omgang er den mobile røntgenklinik et tilbud til beboerne på Aarhus Kommunes plejehjem.

Den praktiserende læge booker
Det er den ældres egen læge, som bestiller besøget af den mobile røntgen, hvis der er mistanke om fx en lungebetændelse, gigt, et knoglebrud eller andet. Det sker på samme måde, som lægen booker en tid til en patient hos Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital.

Firmaet Mobil Røntgen Klinik løser opgaven med selve røntgenfotograferingen ude ved beboeren på plejehjemmet. Opgaven med at beskrive resultatet af røntgenbillederne foretages af Røntgen og Skannings læger.

Den mobile radiograf har røntgenapparatur på hjul og en specialbygget bil til rådighed. Apparaturet har en størrelse, så det kan gå gennem dørene i plejehjemmenes stuer. Desuden har radiografen ekstra blyforklæder og en transportabel blyvæg med til afskærmning fra røntgenstrålerne, så plejehjemmets personale eventuelt kan hjælpe med ved undersøgelserne.

Akutte og planlagte undersøgelser
Umiddelbart efter optagelserne sender radiografen billederne digitalt til Røntgen og Skanning til tolkning og beskrivelse.

Både planlagte og akutte røntgenundersøgelser kan foretages med mobil røntgen. I akutte situationer bliver patienterne så vidt muligt undersøgt samme dag, og billederne beskrevet enten samme dag eller senest dagen efter. De mindre hastende røntgenundersøgelser foretages senest dagen efter at de er bestilt.

Erfaringer med mobil røntgen i andre skandinaviske lande viser, at det kun er få af de ældre, der bliver røntgenundersøgt i hjemmeboligen, som har behov for yderligere undersøgelse eller behandling på hospitalet.

Et stort fremskridt
Rådmand Jette Skive (DF) fra Aarhus Kommune er begejstret for tilbuddet om mobil røntgen:
"Det er bare et rigtig godt initiativ, som kan fjerne meget utryghed og ubehag hos de svageste ældre, og som det er indlysende, at vi skal bruge. Jeg glæder mig til at følge projektet, og jeg synes det er godt, at Aarhus kan være foregangskommune på området," siger Jette Skive.

"Det er endnu et stort og godt spring i behandlingen af vores ældre og skrøbelige borgere. Disse ældre trives bedst i rolige kendte rammer," siger Bent Hansen (S), regionsrådsformand. Han fremhæver, at mobil røntgen passer godt ind i regionens bestræbelser på at styrke indsatsen overfor ældre på tre områder på en gang.

"Projektet går under betegnelsen triple aim, og har fokus på øget sundhed, øget patienttilfredshed og færre sundhedsudgifter samlet set. Det er hospitalet, der flytter helt ud til borgeren," lyder det fra Bent Hansen.

Aflastning og besparelser

Ud over de oplagte fordele for de ældre, skrøbelige borgere forventer både Aarhus Kommune og Region Midtjylland at spare på de samlede sundhedsudgifter med ordningen. For kommunen betyder det, at man ikke skal bruge personaleressourcer på at ledsage plejehjemsbeboere til hospitalet. Og for Aarhus Universitetshospital betyder det aflastning af de kliniske afdelinger, fordi man forventer færre indlæggelser.

Det er planen, at patienterne på hospitalets afdeling for ældresygdomme, Geriatrisk Afdeling og eventuelt også borgere i eget hjem skal have samme mulighed for at blive sparet for et besøg i røntgenafdelingen.