Du er her

Rammeaftaler for administrative applikationer og portaler

Styrelsen for It og Læring har indgået 4-årige rammeaftaler med KMD og CGI.

Efter to EU-udbud har Styrelsen for It og Læring indgået rammeaftaler for henholdsvis de administrative systemer til erhvervsrettede uddannelser og for portaler og indberetningsløsninger. Begge aftaler handler om både udvikling og vedligehold, og begge gælder i fire år.

Aftalen om erhvervsrettede uddannelser er indgået med KMD. Det drejer sig om systemer som EASY-applikationerne, Elevplan, Praktik+ og EGU-portalen.

CGI står for aftalen om portaler og indberetningsløsninger som Optagelse.dk, eksamensdatabasen, Efter-uddannelse.dk, EMU-portalen og Viskvalitet.dk.