Du er her

Regeringen og KL enige om at styrke kommunernes inddrivelse af gæld

Der skal flere redskaber i kommunernes værktøjskasse til at opkræve skyldneres manglende betalinger. Det følger af en aftale mellem skatteminister Karsten Lauritzen og kommunerne. Siden SKAT i efteråret 2015 lukkede ned for det automatiske inddrivelsessystem EFI, har inddrivelsen af gæld til det offentlige været nødlidende. Med aftalen får kommunerne nu bedre mulighed for at opkræve gæld og dermed styrke likviditeten.

”Jeg har haft en rigtig god dialog med kommunerne, og der har været en fælles vilje til at finde løsninger på et problem, som desværre ikke trylles væk lige med det samme. Kommunerne har udtrykt et ønske om at få styrket deres værktøjer til at selv at inddrive gæld, og det får de nu. Det er jeg meget tilfreds med”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Kommunerne har allerede en række muligheder for at opkræve borgeres manglende betalinger. Eksempelvis kan de udsende rykkerskrivelser, påminde borgerne telefonisk om overskredne frister, indgå afdragsordninger og med hjælp fra SKAT modregne gæld i eksempelvis overskydende skat.

Med aftalen er regeringen og KL enige om også at give kommunerne mulighed for at overtage inddrivelsen gennem udlæg og begæring af tvangsauktion for ejendomsskat, og der vil blive fremsat lovforslag i næste folketingssamling.

Derudover sættes der gang i en række analyser af opkrævningsindsatsen. Det skal blandt andet undersøges, om staten har mulighed for at afkøbe de kommunale restancer for at afhjælpe eventuelle likviditetsproblemer i kommunerne.

Det har høj prioritet i regeringen at skabe en effektiv inddrivelse, så hele den offentlige sektor, herunder kommunerne, i fremtiden kan have tillid til, at SKAT kan løse opgaven.

Foruden de nye initiativer er det allerede sikret, at Udbetaling Danmark kan foretage modregning i de kommunale daginstitutionsopkrævninger i forbindelse med udbetalingen af børne- og ungeydelsen den 20. april 2016.

Samtidig forventer SKAT, at modregningen kan ske automatisk i forbindelse med udbetalingen af børne- og ungeydelsen den 20. juli 2016.