Du er her

Region Hovedstaden åbner nyt Center for Telemedicin

Region Hovedstadens Center for Telemedicin er gået i luften som et virtuelt center med en daglig ledelse på regionsgården i Hillerød og et team af medarbejdere fordelt på hospitaler og i kommuner.

Telemedicin er kort sagt digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand. Det kan fx være hjertesvigtspatienten, der selv måler sit blodtryk, puls og vægt, hvorefter måleapparatet sender resultatet til ambulatoriet. Det kan også være app’en, som hjælper den depressionsramte med at holde styr på hverdagen, humør, stress og medicinering.

Center for Telemedicin skal eksistere virtuelt og delvist på internettet. De enkelte telemedicinprojekter er nemlig allerede i fuld gang ude på hospitalerne, hvor de for det meste er opstået blandt ildsjæle inden for behandling af fx KOL, hjertesvigt og sår.

- Det er vigtigt, at telemedicinprojekterne er forankret i hverdagen på hospitalerne, hvor de for det meste er startet og drevet af ildsjæle. Hovedformålet med Center for Telemedicin er at samle erfaring, kortlægge og dele viden samt udarbejde en tværsektoriel strategi, så nuværende projekter kan bredes ud på tværs af sektorer, og nye projekter har en ramme at etablere sig ud fra, siger Judith Lørup Rindum, daglig leder af Center for Telemedicin.

I telemedicinprojekterne spiller computere, apps og webcam roller, hvor de gør det muligt for patienten at tage en aktiv rolle i sit eget behandlingsforløb. Det kan bl.a. være med til at spare ventetid på at booke en ny tid til behandling, transporttid for patienten frem til og tilbage fra hospitalet, og så kan patienten bedre planlægge at tage fri fra arbejde, når der fx skal være videokonference med sygeplejersken eller lægen.

Telemedicin er både regionalt og nationalt et vigtigt indsatsområde. Koncerndirektør Svend Hartling ser mange fordele i etableringen af Center for Telemedicin i Region Hovedstaden.

- Med et decideret center til at trække projekterne videre til egentlig drift eller nye måder at gøre tingene på, får vi forankret de gode erfaringer og aktiviteter. Da flere og flere lever med en eller flere kroniske eller langvarige sygdomme, og regionerne arbejder inden for snævre økonomiske rammer og med et stigende antal ældre, er det vigtigt at tænke i nye behandlingsmetoder. Her kan telemedicin helt klart være med til at understøtte dette, siger han. 

Fakta:

  • Indtil videre er der fem projekter samlet under Center for Telemedicin, som bl.a. skal samle erfaringer og etablere en strategi for anvendelse af telemedicin i regionen.
  • De nuværende telemedicinsprojekter i Region Hovedstadens Center for Telemedicin er: hjertesvigtsbehandling via telemedicin, klinisk integreret hjemmemonitorering (KOL, mave/tarm og gravide), online KOL-rehabilitering og sårvurdering.
  • I projektet ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering”, KIH, samarbejder Region Hovedstaden, Region Midtjylland og syv kommuner om telemedicin til patienter med diabetes, KOL, kronisk betændelse i tarmen og gravide. Begge projekter er innovative telemedicinske projekter, som indgår i den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin.
  • Regionsrådet har givet 3,5 mio. kr. til etablering af centret, som derudover får 3,5 mio. kr. hvert år til drift. Meningen er, at telemedicin skal udbredes i Hovedstadens sundhedssystem og udnyttes de steder, hvor der kan ses åbenlyse fordele i det.