Du er her

Region Hovedstaden går væk fra international akkreditering af hospitaler

Regionsrådet har besluttet, at hospitalerne i Hovedstaden fremover alene skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Borgerne i hovedstadsregionen kan forvente uændret høj kvalitet i behandlingen, men fremover baseres kvalitetsvurderingen primært på et nationalt grundlag.

Regionsrådet har besluttet at følge administrationens anbefaling om fremover, ligesom landets øvrige regioner, at basere akkrediteringsarbejdet på den lovpligtige Danske Kvalitetsmodel og ikke længere også efter den internationale model Joint Commission International (JCI).

Regionsrådet udtrykte respekt og anerkendelse af de resultater som den internationale akkreditering har medført på regionens hospitaler.

Med til administrationens anbefalinger hører derfor også ønsket om at bevare den internationale tilknytning til og inspiration i kvalitetsarbejdet. Et ønske flere af regionens hospitalsledere, medarbejdere og politikere deler. Regionens nye akkrediteringsstrategi har således også fokus på supplerende aktiviteter, som skal fastholde regionens internationale orientering på kvalitetsområdet.

- Siden vi i 2008 besluttede at anvende to akkrediteringsmodeller, har Den Danske Kvalitetsmodel gjort de første erfaringer, og konceptet er justeret i markant positiv retning. Der er stor overensstemmelse mellem de to modellers standarder, selvom - Ikke alle, men en del af vores medarbejdere har givet udtryk for, at det ikke giver mening at arbejde efter to modeller. Samlet set vurderer vi derfor i administrationen, at tiden er moden til at kunne fokusere mere entydigt på én model, me