Du er her

Region Hovedstaden og Region Sjælland sender it-sundhedsplatform i udbud

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i dag sammen sendt It-Sundhedsplatformen i udbud med ansøgningsfrist den 22. oktober 2012.

It-Sundhedsplatformen vil understøtte arbejdsgangene i sundhedsvæsenet i hele Østdanmark med nye muligheder for tværsektorielt samarbejde, kommunikation og patientinddragelse. Den vil være baseret på en effektiv og sammenhængende standard-rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard.

It-Sundhedsplatformen kommer i pilotdrift i 2014 i Region Hovedstaden og forventes taget i brug primo 2015 i hele Region Sjælland og løbende frem mod ultimo 2016 i resten af Region Hovedstaden.

It-Sundhedsplatformen erstatter de nuværende kernefunktionaliter i de kliniske systemer og skaber et grundlag for en fælles patientjournal for hele Østdanmark. Systemet vil omfatte patientadministration, notatskrivning, medicinering, planlægning og booking, bestilling og svar samt opslag i andre kliniske systemer, eksempelvis laboratorie- og røntgensystemer. Systemet vil naturligvis understøtte alle nationale udvekslingsstandarder, fx e-journalen.

- Med It-Sundhedsplatformen er vi bedre rustet til de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet, udtaler Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden. -Vi har i disse år stort fokus på at gøre regionen både or- Det er kun naturligt, at vi går sammen om et så ambitiøst projekt, fordi begge regioner stod foran de samme udfordringer med et udbud med de samme funktionaliteter, supplerer Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sj&Den videre proces er, at ansøgere om prækvalifikation afgiver anmodning senest den 22. oktober. Herefter vil der foregå en grundig evaluering af leverandørerne og deres erfaringer med lignende løsninger.

Når de interesserede leverandører er blevet vurderet og bedømt – forventeligt ultimo november – vil der blive indledt en konkurrencepræget dialog med de leverandører, der prækvalificeres. Der vil maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere.

Den samlede udgift bliver et tre-cifret millionbeløb.